عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1403 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1403
قیمت: 3400000  ریال
تعداد صفحات: 418
بیشتر...
عنوان کتاب: تفکر طراحی برای توسعه استراتژی: نوآوری برای خلق مزیت رقابتی
ترجمه: مصطفی گودرز
سال چاپ: 1402
قیمت: 2700000  ریال
تعداد صفحات: 241
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مصوبات شورای عالی اداری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 6900000  ریال
تعداد صفحات: 811
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4700000  ریال
تعداد صفحات: 552
بیشتر...
عنوان کتاب: بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران
تألیف: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1402
قیمت: 1850000  ریال
تعداد صفحات: 150
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 2500000  ریال
تعداد صفحات: 429
بیشتر...
عنوان کتاب: خواص دمنوش های گیاهی و ارتباط کاربردی آن با انواع بیماری ها
پژوهش و تألیف : فاطمه پهلوانپور
سال چاپ: 1402
قیمت: 1950000  ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: مواد مغذی مورد نیاز بدن (ویتامین ها، مواد معدنی، ...) موجود در گیاهان و خوراکی ها
پژوهش و تألیف : فاطمه پهلوانپور
سال چاپ: 1402
قیمت: 1950000  ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: مبانی نوین مدیریت (مدیریت منابع انسانی- رفتار سازمانی)
پژوهش و تألیف : مهران مصری
سال چاپ: 1402
قیمت: 3800000  ریال
تعداد صفحات: 397
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه جامع قوانین و مقررات کار
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 12000000  ریال
تعداد صفحات: 1282
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات بازنشستگی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، نادر قائدی، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 4700000  ریال
تعداد صفحات: 735
بیشتر...
عنوان کتاب: توسعه پانسمان های ترمیم کننده در طب رزم
تألیف: امیر بهزادنیا، مصطفی گودرز
سال چاپ: 1401
قیمت: 2100000  ریال
تعداد صفحات: 258
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4800000  ریال
تعداد صفحات: 565
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4300000  ریال
تعداد صفحات: 438
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری (آخرین اصلاحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 1600000  ریال
تعداد صفحات: 297
بیشتر...
عنوان کتاب: مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 2900000  ریال
تعداد صفحات: 327
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 8700000  ریال
تعداد صفحات: 965
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1401 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1600000  ریال
تعداد صفحات: 410
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
گردآوری و تنظیم: ذبیح اله سلمانی، مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 3200000  ریال
تعداد صفحات: 365
بیشتر...
عنوان کتاب: طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 7800000  ریال
تعداد صفحات: 844
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 12500000  ریال
تعداد صفحات: 1332
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری (تخلفات اداری)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1450000  ریال
تعداد صفحات: 259
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت حقوق و دستمزد
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 3100000  ریال
تعداد صفحات: 384
بیشتر...
عنوان کتاب: علاج روابط بیمار
ترجمه: فرحناز پیدا
سال چاپ: 1400
قیمت: 2400000  ریال
تعداد صفحات: 305
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت و رهبری سازمانی با رویکرد هوش هیجانی
ترجمه: اسماعیل اسدی، حجت طاهری گودرزی، کبری مومیوند
سال چاپ: 1400
قیمت: 3000000  ریال
تعداد صفحات: 292
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1400 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1500000  ریال
تعداد صفحات: 322
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی
تألیف: منصوره کریمی، نسرین حسینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 1600000  ریال
تعداد صفحات: 177
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1399 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 1400000  ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 121
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه راهنمای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی
سال چاپ: 1398
قیمت: 2400000  ریال
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی- کاربردی (سازمان، مدیران و کارکنان)
تألیف: علاءالدین رفیع زاده، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 3400000  ریال
تعداد صفحات: 451
بیشتر...
عنوان کتاب: طراحی شغل، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 4900000  ریال
تعداد صفحات: 539
بیشتر...
عنوان کتاب: تاکتیک های افزایش نفوذ در منابع انسانی سازمان ها
ترجمه: سید احمد بزاز جزایری، نسرین مهدی‌فر
سال چاپ: 1400
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 68
بیشتر...
عنوان کتاب: دورکاری (راهنمای دورکاری موفق برای کارکنان، تیم‌ها و مدیران)
تألیف و ترجمه: مریم رونق
سال چاپ: 1402
قیمت: 1200000  ریال
تعداد صفحات: 190
بیشتر...
عنوان کتاب: جهانی شدن و چالش های اداره امور عمومی
ترجمه: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1399
قیمت: 1450000  ریال
تعداد صفحات: 206
بیشتر...
عنوان کتاب: برنامه ریزی منابع انسانی
تألیف و ترجمه: سعید صیادی، صدیقه نبی‌ئیان
سال چاپ: 1399
قیمت: 3400000  ریال
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1398 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 1000000  ریال
تعداد صفحات: 215
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 2100000  ریال
تعداد صفحات: 296
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیر تازه کار ولی کامل
ترجمه: المیرا میربهاءالدین، حسین مبارکی
سال چاپ: 1395
قیمت: 1500000  ریال
تعداد صفحات: 246
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت عملکرد پویا
ترجمه: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1399
قیمت: 2400000  ریال
تعداد صفحات: 258
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1397 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 800000  ریال
تعداد صفحات: 240
بیشتر...
عنوان کتاب: آفات بهداشتی و روش‌های مبارزه پاک با آنها
تألیف: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 3400000  ریال
تعداد صفحات: 478
بیشتر...
عنوان کتاب: نانومهندسی
تألیف: سولماز الهی ماهانی، مسلم محمدی سلیمانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 130000  ریال
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: مقدمه ای بر بندپایان آبزی
تألیف: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 2800000  ریال
تعداد صفحات: 372
بیشتر...
عنوان کتاب: حشره شناسی پزشکی (ریخت شناسی، فیژیولوژی و اهمیت پزشکی)
ترجمه: روح اله دهقانی
سال چاپ: 1397
قیمت: 3200000  ریال
تعداد صفحات: 410
بیشتر...
عنوان کتاب: فناوری‌ها و فرآیندهای تولید
تألیف: الیپس مسیحی، مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 2800000  ریال
تعداد صفحات: 541
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد (سازمان، مدیران و کارمندان)
گردآوری: علاءالدین رفیع زاده
سال چاپ: 1396
قیمت: 1600000  ریال
تعداد صفحات: 101
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 3200000  ریال
تعداد صفحات: 532
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت بی‌کفایتی (رویکردی نوآورانه برای مدیریت بی‌کفایتی کارکنان)
ترجمه: ذبیح اله سلمانی، عادل صلواتی، وحید خسروی میرعزیزی
سال چاپ: 1396
قیمت: 980000  ریال
تعداد صفحات: 108
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ی ششم و احکام دائمی توسعه
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 980000  ریال
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 263
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 334
بیشتر...
عنوان کتاب: نانوذرات و دارورسانی (روش‌ها و کاربردها)
تألیف و ترجمه: زهرا نجارزاده، علی اکبر طرلانی، فاطمه درخوش بایع کلائی، نرگس محمدیان
سال چاپ: 1395
قیمت: 370000  ریال
تعداد صفحات: 394
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت فرآیند در جهت بهبود کیفیت
ترجمه: داوود ملک، ساسان خلیفه زاده
سال چاپ: 1395
قیمت: 350000  ریال
تعداد صفحات: 345
بیشتر...
عنوان کتاب: اصلاحات مدیریت دولتی (رویکرد تطبیقی به الگوهای رایج اصلاحات)
تألیف: محمدرضا پورمند، مریم عابدینی
سال چاپ: 1395
قیمت: 370000  ریال
تعداد صفحات: 473
بیشتر...
عنوان کتاب: مقدمه ای بر فرآیندهای تولید
تألیف: الیپس مسیحی، مریم رونق
سال چاپ: 1395
قیمت: 1600000  ریال
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مقالاتی در حوزه حقوق بین الملل
تألیف: ذبیح اله سلمانی، مونا خلیل زاده، میثم اقبالی
سال چاپ: 1394
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 159
بیشتر...
عنوان کتاب: مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال مجرمانه ی رسانه های فراملّی
تألیف: ذبیح اله سلمانی، میثم اقبالی
سال چاپ: 1394
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 127
بیشتر...
عنوان کتاب: کاربرد مدل‌های کمی در مدیریت عملکرد
تألیف: علاءالدین رفیع زاده، محمدعلی ترابنده
سال چاپ: 1398
قیمت: 1430000  ریال
تعداد صفحات: 129
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رویکرد کاربردی و پایان نامه نویسی)
تألیف: علاءالدین رفیع زاده، مالک دلیر
سال چاپ: 1393
قیمت: 980000  ریال
تعداد صفحات: 129
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای اجرایی استانداردسازی خدمات دولتی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1393
قیمت: 680000  ریال
تعداد صفحات: 143
بیشتر...
عنوان کتاب: جاری سازی دورکاری: راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1399
قیمت: 350000  ریال
تعداد صفحات: 126
بیشتر...

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©