کتاب ها     مدیریت      تفکر طراحی برای توسعه استراتژی: نوآوری برای خلق مزیت رقابتی
تفکر طراحی برای توسعه استراتژی: نوآوری برای خلق مزیت رقابتی
ترجمهمصطفی گودرز
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 2700000 ریال    %10
   2430000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-59-0
ویراست: اول   تعداد صفحات: 241   ابعاد: وزیری
 
کتاب حاضر رویکردی عملی و منحصربه‌فرد را برای توسعه استراتژی‌های نوآورانه کسب‌و‌کار از طریق تفکر طراحی شرح می‌دهد. همچنین یک روش توسعه استراتژی آزمایش‌شده میدانی را با مثال‌های واقعی و ایده‌های آینده‌نگر توصیف می‌کند که خوانندگان می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند و مستقیماً به کار ببرند. این کتاب خوانندگان را در هنگام توسعه استراتژی برای رشد پایدار و ایجاد سودآوری راهنمایی می‌کند و با به‌کارگیری استدلال علت‌ومعلولی، مشاهده مکرر مشتریان، تمرکز بر همدلی، و نیز استفاده از تکنیک نمونه‌سازی ایده‌ها و بهره‌مندی از مشتریان برای اعتباربخشی آن‌ها، به روشی جامع، به طراحی استراتژی می‌پردازد.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

سخن مترجم

مقدمه نویسنده

پیشگفتار

بخش اول: مفاهیم و تئوری های طراحی استراتژی نوآورانه

فصل 1- درک نیاز به رویکرد جدید برای توسعه استراتژی
1-1- درک مفهوم استراتژی
   1-1-1- تعاریف سنتی استراتژی
   1-1-2- استراتژی از دید یک طراح
   1-1-3- تعریف متمایز استراتژی
1-2- فرایندهای توسعه استراتژی سنتی
   1-2-1- مکتب تجویزی
   1-2-2- مکتب توصیفی
1-3- چالش های رویکردهای سنتی برای طراحی استراتژی
1-4- تفکر طراحی به عنوان یک راه حل
   1-4-1- رویکرد تفکر طراحی
   1-4-2- ارائه ارزش به مشتریان
   1-4-3- یک زبان مشترک
   1-4-4- یکپارچگی ذی نفعان
   1-4-5- فرآیند سه لایه ای
1-5- منابع

فصل 2- شناخت بینش های کلیدی لازم برای ارزشمندسازی تفکر طراحی استراتژی
2-1- ارزش تفکر طراحی
   2-1-1- حل مسئله مشتری مدارانه
   2-1-2- بهبود تکرارشونده از طریق نمونه سازی و اعتبارسنجی
   2-1-3- اعتبارسنجی ایده ها از طریق ذی نفعان
   2-1-4- ترکیب تفکر تحلیلی و شهود
2-2- نگاهی به تاریخچه تفکر طراحی
   2-2-1- دهه 1970 میلادی
   2-2-2- دهه 1980 میلادی
   2-2-3- دهه 1990 میلادی
   2-2-4- هزاره جدید
2-3- تفکر طراحی برای توسعه استراتژی
2-4- منابع

فصل 3- بازنگری بوم مدل کسب وکار به عنوان یک زبان مشترک
3-1- نقش مدل کسبوکار در طراحی استراتژی
3-2- مدل کسب وکار کلی
   3-2-1- جزئیات منطقی و مفهومی
      3-2-1-1- مشتریان
      3-2-1-2- پیشنهادها
      3-2-1-3- قابلیت ها
      3-2-1-4- منابع مالی
3-3- مدل کسب و کار تفصیلی
   3-3-1- جزئیات منطقی و مفهومی
      3-3-1-1- مشتریان
      3-3-1-2- پیشنهادها
      3-3-1-3- قابلیت ها
      3-3-1-4- منابع مالی
   3-3-2- روابط بین عناصر مدل کسب و کار تفصیلی
3-4- منابع

بخش دوم: رویکرد ساختاریافته برای توسعه استراتژی

فصل 4- دستیابی به درک جمعی از چالش توسعه استراتژی
4-1- راه اندازی پروژه استراتژی
   4-1-1- شناسایی ذی نفعان اصلی و نقش آن ها
      4-1-1-1- تصمیم گیران
      4-1-1-2- طراحان استراتژی
      4-1-1-3- متخصصان و مفسران
      4-1-1-4- پشتیبانان فرایند
   4-1-2- پرورش فرهنگ نوآوری
   4-1-3- بودجه و زمانبندی
   4-1-4- ارزیابی ظرفیت تغییرات و ریسک های اساسی موجود در یک شرکت
4-2- صنعت هدف
   4-2-1- شرکت های درحال رشد
   4-2-2- شرکت های بالغ
4-3- اصول راهنما
4-4- منابع

فصل 5- فرآیند توسعه استراتژی جدید مبتنی بر تفکر طراحی
5-1- بررسی اجمالی فرایند
5-2- لایه زیربنا
   5-2-1- خلاصه استراتژی
   5-2-2- شناخت محیط های امروزی
   5-2-3- شناسایی روندهای صنعت
   5-2-4- انتخاب تمرکز استراتژیک شرکت
5-3- لایه مدل کسب و کار
   5-3-1- مشاهده
   5-3-2- یادگیری
   5-3-3- طراحی
   5-3-4- اعتبارسنجی
5-4- لایه رقابت
   5-4-1- درک چشم انداز رقابت
   5-4-2- اطلاع رسانی
5-5- منابع

بخش سوم: بنانهادن زیربنای یک استراتژی موفق

فصل 6- شناخت محیط صنعت و پیامدهای آن بر استراتژی
6-1- تحلیل محیط کنونی
   6-1-1- مشتریان و خواسته های لازم الاجرای آن ها
   6-1-2- نگاه از بیرون به صنعت
   6-1-3- شرکت و قابلیت های آن
   6-1-4- محدودیت های محیطی
      6-1-4-1- سیاسی
      6-1-4-2- اقتصاد
      6-1-4-3- اجتماعی
      6-1-4-4- فناوری
      6-1-4-5- قانونی
      6-1-4-6- زیست محیطی
6-2- روندهای صنعت
   6-2-1- مشتریان
   6-2-2- ساختار صنعت
   6-2-3- نوآوری و فناوری
   6-2-4- عوامل بیرونی
6-3- منابع

فصل 7- انتخاب یک تمرکز استراتژیک ملموس به جای ایجاد یک چشم انداز انتزاعی
7-1- ایجاد تمرکز استراتژیک با استفاده از تفکر طراحی
7-2- مشاهده و یادگیری
7-3- طراحی نمونه های اولیه تمرکز استراتژیک احتمالی
   7-3-1- شناسایی تمرکزهای استراتژیک بالقوه
      7-3-1-1- مشتریان
      7-3-1-2- پیشنهادها
      7-3-1-3- قابلیت ها
      7-3-1-4- منابع مالی
   7-3-2- انتخاب نحوه رقابت
   7-3-3- مشخصه های پشتیبانی کننده تمرکز استراتژیک
7-4- اعتبارسنجی گزینه های تمرکز استراتژیک طراحی شده
   7-4-1- بررسی انسجام
   7-4-2- تدوین فرضیه استراتژی
   7-4-3- طراحی آزمایش های استراتژی
7-5- انتخاب تمرکز استراتژیک هدف
7-6- منابع

بخش چهارم: توسعه تکرارشونده مدل کسب و کارِ زیربنایی استراتژی

فصل 8- کسب بینش ها با مشاهده مشتریان هدف در محیط طبیعی آن ها
8-1- مشاهده اهداف
   8-1-1- مشاهده شرکت های بلوغ یافته
   8-1-2- مشاهده شرکت های نوپا
   8-1-3- مشاهده شرکت های تحول آفرین
8-2- استخراج دیدگاه ها براساس تمرکز استراتژیک
8-3- فرایند مشاهده
8-4- شناسایی جوامع هدف
   8-4-1- جوامع هدف مبتنی بر تمرکز استراتژیک مشتریان
   8-4-2- جوامع هدف مبتنی بر تمرکز استراتژیک پیشنهادها
   8-4-3- جوامع هدف مبتنی بر تمرکز استراتژیک قابلیت ها
   8-4-4- جوامع هدف مبتنی بر تمرکز استراتژیک مالی
8-5- مشاهده منفعلانه
   8-5-1- انواع مشاهده ها
   8-5-2- فرایند مشاهده منفعلانه
   8-5-3- ابزارهای مشاهده منفعلانه
8-6- انجام دادن مصاحبه های قوم نگاری
8-7- اجرای گروه های کانونی
8-8- انجام دادن تحقیقات ثانویه
8-9- جدول زمانی و مهارت های موردنیاز
8-10- منابع

فصل 9- شناخت جوامع هدف و خواسته های لازم الاجرای آن ها از طریق یادگیری
9-1- اهداف یادگیری
9-2- فرایند یادگیری
9-3- انتخاب یک چهارچوب
   9-3-1- شناخت مشتریان
   9-3-2- شناسایی قابلیت ها و منابع
   9-3-3- شناخت منابع مالی
9-4- نگاشت و خوشه بندی بینش ها برای کسب دانش
9-5- تدوین و اعتبارسنجی فرضیات
9-6- جدول زمانی و مهارت های لازم
9-7- منابع

فصل 10- شکل دهی به استراتژی با طراحی نمونه های اولیه مدل کسب و کار
10-1- اهداف طراحی
10-2- فرایند طراحی
10-3- مستندسازی مدل کسب و کار تفصیلی فعلی
10-4- ایجاد ایده های نوآورانه
   10-4-1- انتخاب یک جامعه هدف
   10-4-2- ایده پردازی
   10-4-3- نمونه های معمولی از ایده ها
      10-4-3-1- مشتریان و خواسته های لازم الاجرای آن ها
      10-4-3-2- ایده پردازی مبتنی بر محصولات و خدمات
      10-4-3-3- اهرم سازی قابلیت ها
      10-4-3-4- ایده پردازی درمورد منابع مالی
   10-4-4- ابزارهای ایده پردازی
10-5- تبدیل ایده ها به نمونه های اولیه مدل کسب و کار
10-6- تجمیع نمونه های اولیه حاصل از ایده های متعدد
10-7- منابع

فصل 11- مدیریت عدم قطعیت از طریق اعتبارسنجی مبتنی بر آزمایش
11-1- اعتبارسنجی اهداف
11-2- فرآیند اعتبارسنجی
11-3- تدوین فرضیات
11-4- طبقه بندی و اولویت بندی فرضیات
11-5- طراحی و اجرای آزمایش ها
   11-5-1- آزمایش های معمول
      11-5-1-1- بازخورد نمونه اولیه یا مدل
      11-5-1-2- مصاحبه های تأییدی
      11-5-1-3- آزمون تقسیم
      11-5-1-4- نظرسنجی ها
11-6- اعتبارسنجی مطلوبیت، ماندگاری، و امکان سنجی
   11-6-1- اعتبارسنجی مطلوبیت
   11-6-2- اعتبارسنجی ماندگاری
   11-6-3- اعتبارسنجی امکان سنجی
11-7- ریسک های قابل اجتناب
11-8- منابع

بخش پنجم:  قراردادن استراتژی طراحی شده در معرض محیط رقابتی

فصل 12- بهره برداری از یافته های نظریه بازی ها برای موفقیت در یک محیط رقابتی
12-1- معنای مزیت رقابتی
12-2- درک نحوه رقابت
   12-2-1- رقابت بر سر تمایز یا منحصربه فرد بودن
   12-2-2- رقابت از طریق برتر بودن
   12-2-3- پرداختن به ویژگی های خنثی
12-3- فرآیند رقابت
12-4- چشم انداز رقابتی
   12-4-1- شناسایی بازیگران کلیدی
      12-4-1-1- مشتریان
      12-4-1-2- رقبا
      12-4-1-3- شرکت های مکمل
      12-4-1-4- کارکنان
      12-4-1-5- تأمین کنندگان
      12-4-1-6- سرمایه گذاران
      12-4-1-7- نهادهای تنظیم کننده مقررات
   12-4-2- استراتژی های ممکن برای رقابت
12-5- مدل کسب و کار در محیط رقابتی
12-6- طراحی مزیت رقابتی شرکت
   12-6-1- مزیت رقابتی مبتنی بر مشتریان
   12-6-2- مزیت رقابتی مبتنی بر پیشنهادها
   12-6-3- مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیت ها
   12-6-4- مزیت رقابتی مبتنی بر منابع مالی
12-7- برنده شدن در بازی رقابت با حفظ مزیت رقابتی با بهره مندی از نظریه بازی ها
   12-7-1- تعادل رقابتی
   12-7-2- مدلسازی رقابت با استفاده از درخت بازی
12-8- منابع

فصل 13- زمینه سازی پیاده سازی استراتژی از طریق ارتباطات ذینفع محور
13-1- فرآیند اطلاع رسانی
13-2- شناخت قوانین پایه
13-3- شناسایی مخاطب
   13-3-1- مخاطب داخلی
   13-3-2- مخاطبان بیرونی
   13-3-3- نگاه به مخاطب از منظری متفاوت
13-4- انتخاب کانال های ارتباطی
   13-4-1- ارتباط چهره به چهره
   13-4-2- ارتباط الکترونیکی
   13-4-3- ارتباطات مکتوب
13-5- چیدمان جدول زمانی
13-6- آماده سازی پیام
   13-6-1- پیام استراتژی سنتی
   13-6-2- تدوین ماهرانه پیام استراتژی در جهان تفکر طراحی
13-7- داستان سرایی
13-8- اعتبارسنجی میزان درک شدن پیام استراتژی
13-9- منابع


شرح کامل کتاب
کتاب رویکردِ تکرارشونده سه‌لایه‌ای را برای ساختن طرح‌های کسب‌وکار صحیح، براساس استدلال علت‌ومعلولی، معرفی می‌کند؛ منطق نظام‌مند استنتاجی که با تجزیه‌و‌تحلیل و تعریف ماهیت سود موردنظر آغاز می‌شود. توسعه هر لایه به آنچه مطالعه و تجربه شده است بستگی دارد، تا با مدل‌سازی و اعتبارسنجی راه‌حل‌های جدید و معتبر ارائه شوند. در این کتاب هر لایه در بخش جداگانه‌ای بررسی می‌گردد. لایه زیربنا در بخش سوم، لایه مدل کسب‌وکار در بخش چهارم، و لایه رقابت در بخش پنجم مورد بحث قرار می‌گیرد. ساختار این کتاب شامل پنج بخش و سیزده فصل به شرح زیر است: بخش اول اصول و ایده‌های پشت طراحی استراتژی خلاقانه را ارائه می‌دهد. این بخش در سه فصل تشریح می‌گردد: فصل اول، خوانندگان را با نیاز به یک رویکرد جدید برای رشد استراتژیک آشنا می‌کند. فصل دوم، براساس آن شناخت، به خوانندگان کمک می‌کند تا بینش‌های اصلی را که تفکر طراحی را برای استراتژی مهم می‌کند، تشخیص دهند. فصل سوم، به بوم مدل کسب‌و‌کار متداول باز‌می‌گردد و یک زبان مشترک ایجاد می‌نماید. بخش دوم کتاب شامل راهنمای نظام‌مند توسعه خط‌مشی است. در این بخش خوانندگان با مشکلات توسعه استراتژی آگاه می‌شوند. در فصل‌های چهارم و پنجم همین بخش، درمورد فرایند توسعه استراتژی جدید مبتنی بر تفکر طراحی می‌آموزند. لایه زیربنا موضوع بخش سوم کتاب است. در فصل‌های ششم و هفتم، خوانندگان نکاتی را در مورد چشم‌انداز صنعت و تأثیر آن بر خط‌مشی، و همچنین نحوه انتخاب یک استراتژی متمرکز ملموس، به‌جای تمرکز بر یک دیدگاه انتزاعی، یاد می‌گیرند. بخش چهارم بر روی لایه مدل کسب‌و‌کار تمرکز دارد. با مطالعه فصل هشتم، خوانندگان از نحوه مشاهده مصرف‌کنندگان هدف در دنیای طبیعی خود آگاه می‌شوند. فصل نهم به شناخت گروه‌های هدف و خواسته‌های لازم‌الاجرای آن‌ها اختصاص دارد. فصل دهم چگونگی شکل‌گیری استراتژی را از طریق ساخت نمونه‌های اولیه مفهوم کسب‌وکار توضیح می‌دهد. در فصل یازدهم، خوانندگان یاد خواهند گرفت که چگونه پیچیدگی را با اعتبارسنجی مبتنی بر آزمایش مدیریت کنند. بخش پنجم درمورد لایه رقابت و تمام موضوعات مربوط به آن است. فصل دوازدهم نحوه استفاده از نتایج تئوری بازی‌ها را برای برتری در دنیای رقابتی آموزش می‌دهد. درنهایت، در فصل سیزدهم، خوانندگان یاد می‌گیرند که چگونه پایه‌های اجرای استراتژی را از طریق ارتباطات متمرکز بر ذی‌نفعان هموار کنند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©