کتاب ها     مدیریت      بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران
بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران
تألیفعلاءالدین رفیع زاده
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 1850000 ریال    %10
   1665000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: اول   شابک: 978-622-7137-51-4
ویراست: اول   تعداد صفحات: 150   ابعاد: رقعی
 
در طی سه دهه گذشته برنامه‌های متعددی با هدف ایجاد تحول در نظام اداری تدوین و اجرا شده است. سؤالات اصلی که در این بین مطرح میشود این است: چرا با وجود برنامه‌های مدون و تقربباً مناسب در حوزه اصلاح نظام اداری و برنامه‌های تحول، دگرگونی قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اداری اتفاق نیفتاده است؟ چرا مردم همچنان از نظام اداری و نحوه ارائه خدمات رضایت قابل قبولی ندارند؟ چرا اغلب بودجه کشور صرف هزینههای جاری، که همان نظام اداری است، میشود؟ از نظر مؤلف پاسخ به این سؤالات، الزاماً از طریق تحلیل نظری امکان‌پذیر نیست. نکات مطرح‌شده در این کتاب به‌نوعی تجربه زیسته مؤلف تلقی می‌شود و رویکرد موجود هم رویکرد کاربردی و عملیاتی است، تا صرفاً نظری. لذا علاوه بر این‌که شایسته است مورد استفاده مدیران ارشد و سایر مدیران و کارکنان نظام اداری قرار گیرد، منبع مناسبی برای بحث در مقاطع تکمیلی رشته مدیریت به‌خصوص مدیریت دولتی توسط اساتید و دانشجویان است.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار 

مقدمه 

فصل 1- سخن پایه؛ چرایی دولت و جایگاه اداره امور عمومی
1-1- مقدمه
1-2- چرایی دولت
   1-2-1- نگاه افلاطون‌
   1-2-2- نگاه ارسطو
   1-2-3-نگاه سقراط
   1-2-4- دیدگاه ماکیاولیست‌ها
   1-2-5-نگاه مرکانتیلیست‌ها
    1-2-6-تفاوت نظر ویلسون با روزولت درخصوص نقش دولت
    1-2-7-نگاه جان‌لاک
    1-2-8- دست نامرئی و مدیریت مرئی آدام اسمیت
    1-2-9-افکار بورک؛ تحمل و تنوع در اداره امور عمومی
    1-2-10- اداره امور عمومی در اندیشه سیاسی وودرو ویلسون
    1-2-11- اثبات گرایی منطقی و تئوری اداره امور عمومی؛ توسعه نگرش هربرت سایمون
    1-2-12- والدو و اداره امور عمومی
    1-2-13-جان راولز و جورج فردریکسون؛ پیدایش مدیریت دولتی نوین
  1-3- خلاصه فصل

فصل 2- پیشینه برنامه‌های تحول در نظام اداری ایران
2-1- مقدمه
2-2- پیشینه برنامه‌های تحول اداری در برنامه‌های توسعه کشور
2-3- پیشینه برنامه‌های تحول اداری در قالب برنامه مستقل
   2-3-1- برنامه‌های راهبردی تحول نظام اداری (سال 1379)
   2-3-2- برنامه تحول اداری موسوم به «هفت برنامه تحول اداری» (سال 1381)
   2-3-3- قانون مدیریت خدمات کشوری (سال 1386)
   2-3-4- سیاست‌های کلی نظام اداری کشور (سال 1389)
   2-3-5- برنامه‌ تحول اداری موسوم به «ده برنامه تحول در نظام اداری کشور» (سال 1389)
   2-3-6- نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور (سال 1392)
   2-3-7- برنامه موسوم به «برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره اول» (سال 1394)
   2-3-8- برنامه موسوم به «برنامه جامع اصلاح نظام اداری-دوره دوم» (سال 1397)
2-4- خلاصه فصل

فصل 3- مسائل سطح کلان حاکم بر نظام اداری ایران
3-1- مقدمه
3-2- مسئله اول: ابهام در رویکرد تحول اداری
3-3- مسئله دوم: تحول اداری جزء اولویت‌های اصلی وزرا و اعضای دولت نیست
3-4- مسئله سوم: بی‌قاعده بودن رابطه بین سیاست و اداره در کنار بروکراسی و دمکراسی
3-5- مسئله چهارم: وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری و به تبع آن اتخاذ تصمیم‌های، موازی، جناحی/صنفی و در برخی موارد متناقض
3-6- مسئله پنجم: عدم ثبات در برنامه‌ها با عنایت به تغییر دولت‌ها
3-7- خلاصه فصل

فصل 4- مسائل سطح میانی حاکم بر نظام اداری ایران
4-1- مقدمه
4-2- مسئله اول: انباشت قوانین و مقررات متعدد (موازی یا بعضاً متناقض) در حوزه‌های مختلف تحول اداری
4-3- مسئله دوم: تغییر و تحولات ساختاری در دو دهه گذشته در سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور
4-4- مسئله سوم: کم‌توجهی به نقش ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری و شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی
4-5- مسئله چهارم: کم‌توجهی به نتایج ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول و نبود ضمانت اجرایی مناسب در این زمینه
4-6- مسئله پنجم: ضعف در بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌های تحول در نظام اداری
4-7- خلاصه فصل

فصل 5- مسائل سطح خرد حاکم بر نظام اداری ایران
5-1- مقدمه
5-2- مسئله اول: نبود درک صحیح از نقش و جایگاه بروکراسی سطح خیابان
5-3- مسئله دوم: ضعف در اجرا
5-4- مسئله سوم: به‌هم‌ریختگی در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
5-5- مسئله چهارم: کم‌توجهی به عقلانیت و نظرات کارشناسی در نظام اداری
5-6- مسئله پنجم: ضعف در پاسخ‌خواهی از بروکرات‌های سطح خیابان توسط خدمت‌گیرندگان از بخش دولتی و عمومی
5-7- مسئله ششم: ضعف در فرهنگ سازمانی به‌ویژه در حوزه اخلاق اداری
5-8- خلاصه فصل

منابع و مآخذ

پیوست: مستندات قانونی برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم


شرح کامل کتاب
با این‌که در سه دهه گذشته اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه تحول در نظام اداری صورت گرفته و اصلاحات فرایندی و مثبت فراوانی انجام شده است، اما این سؤال پیش می‌آید که آیا با وجود تجارب موفق برخی کشورها در حوزه تحول اداری و پیشرفت فزاینده علم، به‌ویژه علوم و فناوری‌های الکترونیک، آیا تحول اداری در این راستا سرعت و کیفیت لازم و کافی را داشته است یا خیر؟ آنچه مردم به‌عنوان خدمت‌گیرندگان از دستگاه‌های دولتی و عمومی شاهد آن هستند، دادن پاسخ مثبت به سؤال مذکور را کمی سخت می‌نماید و نشان از وجود مسائل و مشکلات مختلفی در عمل و اجرا دارد. کتاب‌های متعددی در حوزه بررسی مسائل نظام اداری و مدیریتی در کشور منتشر شده است. لکن مشخصه‌های اصلی این کتاب، که به‌عنوان وجه تمایز بایستی مورد توجه خوانندگان قرار گیرد، به این شرح است: (1) این کتاب صرفاً به مسائل راهبردی می‌پردازد و بدیهی است ذیل هر کدام از مسائل مطرح‌شده در فصول (3) تا (5)، مسائل مختلف ریز و عملیاتی وجود دارد که در جای خود قابل بحث است که در این کتاب به آن‌ها نمی‌پردازیم. اما فرض ما بر این است که این مسائل ریز، تحت‌الشعاع مسائل راهبردی هستند و چنانچه این مسائل حل شوند، آن‌ها نیز حل خواهند شد. (2) این کتاب حاصل بیش از دو دهه تجربه مؤلف در سطوح مختلف نظام اداری از سطح کارشناسی تا سطح مدیر ارشد است. لذا نکات مطرح‌شده به‌نوعی تجربه زیسته مؤلف تلقی می‌شود و رویکرد موجود هم رویکرد کاربردی و عملیاتی است، تا صرفاً نظری. البته تلاش بر این بوده است که مسائل موجود با استناد مبانی نظری تحلیل و تفسیر شود. (3) این کتاب از این جهت که با نگاه کاربردی و تجربی تألیف شده است، علاوه بر این‌که شایسته است مورد استفاده مدیران ارشد و سایر مدیران و کارکنان نظام اداری قرار گیرد، منبع مناسبی برای بحث در مقاطع تکمیلی رشته مدیریت، به‌ویژه مدیریت دولتی، توسط اساتید و دانشجویان است.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©