کتاب ها     مدیریت      اصلاحات مدیریت دولتی (رویکرد تطبیقی به الگوهای رایج اصلاحات)
اصلاحات مدیریت دولتی (رویکرد تطبیقی به الگوهای رایج اصلاحات)
تألیفمحمدرضا پورمند، مریم عابدینی
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 370000 ریال    %20
   296000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1395   نوبت چاپ: اول   شابک: 3-81-5597-600-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 473   ابعاد: وزیری
 
در این کتاب به اصلاحات در مدیریت دولتی و الگوهای رایج اصلاحاتی و تجربیات و نتایج کشورهای مختلف در این زمینه پرداخته شده است. هدف اصلی این کتاب، ارزیابی تطبیقی تفکر و اصلاحات مدیریت دولتی در دوازده کشور توسعه‌یافته، در یک بازه‌ی زمانی 30 ساله است تا از میان مدل‌ها، بحث‌ها و اتفاقات نسل اخیر، یک نقشه‌ی بین‌المللی از اصلاحات را استخراج نماید.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

بخش اول: مبانی نظری

فصل 1- اصلاحات مدیریت دولتی تطبیقی: مقدمه ای برای ورود به مباحث اصلی
1-1- اهداف یادگیری
2-1- مقدمه
3-1- هدف
4-1- حوزه
5-1- مباحث اخیر مرتبط با این زمینه
6-1- چرا اصلاحات مدیریت دولتی نسبت به دهه‌های 50 و 60 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است؟
7-1- جهت اصلی اصلاحات چه بوده است؟
8-1- آیا نسبت به یک مسیر خاص برای مدیریت بخش دولتی گرایشی کلی وجود داشته است [...]؟
9-1- مدیریت نوین دولتی (NPM) در سطح بین المللی تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟
10-1- به جز NPM، چه الگوهای دیگری تأثیرگذار بوده اند؟
11-1- شبکه ها
12-1- اهمیت گذار از دولت به «حاکمیت» چیست؟
13-1- باید برای الگوها و فهرست ها به دنبال چه نوع پاسخ هایی باشیم؟
14-1- در ارزیابی تطبیقی اصلاحات مدیریت دولتی چه روش هایی را باید به کار گرفت؟
15-1- بحران جهانی اقتصاد که در نیمه دوم سال 2008 آغاز شد چه اهمیتی برای اصلاحات مدیریت دولتی دارد؟
16-1- تفکرات و نتایج: اصلاحات مدیریتی، «جاری» و یا «حتمی»؟
17-1- خلاصه فصل
18-1- پرسش ها

فصل 2- مشکلات و پاسخ ها الگویی برای اصلاحات مدیریت دولتی
1-2- اهداف یادگیری
2-2- مقدمه
3-2- چرا این همه اصلاحات به وجود آمده است؟
4-2- الگوی اصلاحات مدیریت دولتی
5-2- فشارهای وارد بر کار
6-2- تذکرات پایانی
7-2- خلاصه فصل
8-2- پرسش ها

فصل 3- خانه های متعدد: انواع نظام های سیاسی- اداری
1-3- اهداف یادگیری
2-3- مقدمه
3-3- نقطه شروع اصلاحات مدیریتی
4-3- سیستم های سیاسی- اداری: ویژگی های اصلی
5-3- ساختار اصلی دولت
6-3- ماهیت بخش اجرایی دولت
7-3- روابط کارمندان عالی رتبه/ وزیران
8-3- فلسفه و فرهنگ حکمرانی
9-3- منابع مشاوره سیاسی
10-3- کمیسیون اروپا: یک مورد خاص
11-3- بوروکراسی سنتی: نظام قدیمی؟
12-3- تذکرات پایانی
13-3- خلاصه فصل
14-3- پرسش ها

فصل 4- خط سیرهای مدرنیزاسیون و اصلاحات
1-4- اهداف یادگیری
2-4- مقدمه
3-4- از نظام ها تا خط سیرها
4-4- خط سیرها و سناریوها: مقدمه ای مفهومی
5-4- مؤلفه های اصلی اصلاحات
6-4- خط سیرها در اصلاحات مدیریت مالی
7-4- خط سیرهای مدیریت پرسنل/ مدیریت منابع انسانی
8-4- خط سیرهای سازمانی
9-4- اندازه گیری عملکرد
10-4- شفافیت و دولت باز
11-4- سبک های اجرا
12-4- خلاصه: وضعیت های چندگانه پیش رو (امگاهای چندگانه)، خط سیرهای چندگانه و پیشرفت های پیش بینی نشده
13-4- بازگشت به الگوها: دولت نئووبری (NWS)
14-4- بازگشت به الگوها: حکمرانی جدید دولتی (NPG)
15-4- نتیجه گیری
16-4- خلاصه فصل
17-4- پرسش ها

فصل 5- نتایج: از پشت یک شیشه تیره (در هاله ای از ابهام)
1-5- اهداف یادگیری
2-5- مقدمه
3-5- نتایج: یک مفهوم بی ثبات
4-5- تصویر بزرگ: مقایسه عملکرد دولت ها در سطح بین الملل
5-5- انواع نتایج و چالش های ارزیابی آن ها
6-5- ذخیره سازی مالی- صرفه اقتصادی
7-5- افزایش کارایی
8-5- افزایش اثربخشی
9-5- افزایش رضایتمندی و اعتماد شهروندان
10-5- آن سوی چهارچوب تولیدی عملکرد: سیستم ها، ظرفیت ها، جهت گیری ها و نگرش ها
11-5- نتیجه گیری و بازخوردها
12-5- خلاصه فصل
13-5- پرسش ها

فصل 6- سیاست و مدیریت
1-6- اهداف یادگیری
2-6- مقدمه
3-6- بازگشت به گذشته؟
4-6- آیا اصلاحات مدیریت دولتی مرز بین سیاست و مدیریت را جابه جا کرده است؟
5-6- خط سیرها و الگوهای جدید مدیریت دولتی برای سیاستمداران برگزیده چه الزاماتی را در پی داشتند؟
6-6- مفهوم چانه زنی بخش دولتی تا چه حد در درک تغییر در مرز بین سیاستمداران و کارمندان دولتی به ما کمک می کند؟
6-7- رابطه بین اصلاحات مدیریت دولتی و نظر مردم نسبت به سیاستمداران و کارمندان دولت چیست؟
8-6- سیاست و مدیریت: بازنگری
9-6- خلاصه فصل
10-6- پرسش ها

فصل 7- بده بستان ها، محدودیت ها، مسائل لاینحل، تناقضات و پارادوکس ها
1-7- اهداف یادگیری
2-7- مقدمه
3-7- خوشبینی به اصلاحات/ از دست دادن حافظه
4-7- واژگان تعادل و تضاد
5-7- اصلاحات مدیریت دولتی: برخی از تناقضات و بده بستان ها
6-7- کنترل سیاسی بوروکراسی را افزایش دهید/ مدیران را برای مدیریت آزاد بگذارید/ [...]
7-7- اولویت را به صرفه جویی بدهید/ کیفیت بخش دولتی را بالا ببرید
8-7- انعطاف پذیری و نوآوری را افزایش دهید/ اعتماد شهروندان و مشروعیت را بالا ببرید
9-7- در پرسنل ایجاد انگیزه نموده و تغییرات فرهنگی ایجاد کنید/ از انتقال قدرت و کاهش اندازه بکاهید
10-7- از موانع موجود بر سر راه بررسی داخلی و تشریفات اداری بکاهید/ پاسخ گویی مدیریتی را تقویت کنید
11-7- بر همکاری ها و قراردادها بیفزایید/ هماهنگی های افقی را ارتقا دهید (دولت یکپارچه، ارائه خدمات یکپارچه)
12-7- اثربخشی را افزایش دهید/ پاسخ گویی مدیریتی را بالا ببرید
13-7- گشودگی و شفافیت دولت را افزایش دهید/ حفظ حریم خصوصی را تقویت کنید
14-7- بازتاب ها: تعادل ها، محدودیت ها، مسائل لاینحل و پارادوکس ها
15-7- خلاصه فصل
16-7- پرسش ها

فصل 8- بازتاب ها
1-8- اهداف یادگیری
2-8- مقدمه
3-8- معرفی
4-8- بین سال های 1980 تا 2010 اصلی ترین خط سیرهای اصلاحاتی چه بوده اند؟
5-8- نتیجه این اصلاحات چه بوده است؟
6-8- پیامدهای این تجربه برای آینده چیست؟
7-8- ما به دنبال چه پاسخ هایی هستیم، و به لحاظ منطقی باید انتظار چه پاسخ هایی را داشت؟
8-8- خلاصه فصل
8-9- پرسش ها

بخش دوم: تجربیات کشورها

ضمیمه‌ آ: بافت اجتماعی- اقتصادی
آ-1- حوزه و هدف ضمایم آ و ب
آ-2- شاخص های اقتصادی اصلی
آ-3- شاخص های کلیدی جمعیتی- اجتماعی

ضمیمه‌ ب: فایل کشورها و جدول رویدادها
- استرالیا
- بلژیک
- کانادا
- کمیسیون اروپا
- فنلاند
- فرانسه
- آلمان
- ایتالیا
- هلند
- نیوزیلند
- سوئد
- انگلستان
- ایالات متحده آمریکا

واژه نامه


شرح کامل کتاب
مبحث اصلاحات در مدیریت دولتی یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در این حوزه است. اصلاحات مدیریت دولتی غالباً به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد دولت در نظر گرفته می‌شود. چنان‌که در سه دهه‌ی اخیر بر روی انواع اصلاحات بخش دولتی و هم‌چنین میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست‌ها، بحث‌های فراوانی صورت گرفته و اصلاحات انجام‌شده در جوامع مختلف، نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. یکی از روش‌های مناسب برای کسب شناخت و مقایسه‌ی انواع اصلاحات در کشورهای مختلف و نتایج حاصل از آن‌ها، انجام مطالعات تطبیقی است. هدف اصلی این کتاب، ارزیابی تطبیقی تفکر و اصلاحات مدیریت دولتی در دوازده کشور توسعه‌یافته، در یک بازه‌ی زمانی 30 ساله است تا از میان مدل‌ها، بحث‌ها و اتفاقات نسل اخیر، یک نقشه‌ی بین‌المللی از اصلاحات را استخراج نماید.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©