قوانین و مقررات
  قوانین و لوایح بودجه

  موارد ارجاع داده‌شده از قانون بودجه 1398 | دستورالعمل ماده (27) قانون تنظیم الحاق (2) | آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه | آیین‌نامه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی | تصویب‌نامه پروژه‌های اولویت‌‌دار سال 97  (دریافت فایل)

  ارجاعات کتاب قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری

  نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی (صفحه 393)  (دریافت فایل)

  مدل ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی (صفحه 393)  (دریافت فایل)

  بخشنامه درگاه‌های استانی (شماره 1903/26522 مورخ 1384/2/21) (صفحه 443)  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات کلی

  مستندات کلی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  (دریافت فایل)

  مستندات کلی: سیاست‌های کلی برنامه ششم  (دریافت فایل)

  مستندات کلی: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه  (دریافت فایل)

  مستندات کلی: سیاست‌های کلی نظام اداری  (دریافت فایل)

  مستندات کلی: قانون مدیریت خدمات کشوری  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه اول (به جز مستندات کلی)

  مستندات اقدام اول- برنامه اول  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه اول (1)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه اول (2)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه اول (3)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه اول (4)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه اول (5)  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام دوم- برنامه اول  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام سوم- برنامه اول  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام چهارم- برنامه اول  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام پنجم- برنامه اول  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام ششم- برنامه اول  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه دوم (به جز مستندات کلی)

  مستندات اقدامات اول و دوم و سوم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام چهارم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام پنجم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام ششم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام هفتم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام هشتم- برنامه دوم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (4)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (5)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (6)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (7)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (1)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (2)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (3)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (8)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (9)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دوم (10)  (دریافت فایل)

   پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه سوم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه سوم (1)  (دریافت فایل)

  مستندات برنامه سوم (2)  (دریافت فایل)

   پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه چهارم (به جز مستندات کلی)

  مستندات اقدام سوم- برنامه چهارم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (1)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (2)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (3)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (5)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (6)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (7)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (8)  (دریافت فایل)

  مستند اقدام های ششم و هفتم- برنامه چهارم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه چهارم (4)  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام اول- برنامه چهارم  (دریافت فایل)

  مستندات اقدام دوم- برنامه چهارم  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه پنجم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه پنجم (1)  (دریافت فایل)

  مستندات برنامه پنجم (2)  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه ششم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه ششم (1)  (دریافت فایل)

  مستندات برنامه ششم (2)  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه هفتم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه هفتم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه هفتم (1)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه هفتم (2)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه هفتم (3)  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه هشتم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه هشتم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه هشتم  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه نهم (به جز مستندات کلی)

  مستندات برنامه نهم (1)  (دریافت فایل)

  مستندات برنامه نهم (2)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه نهم  (دریافت فایل)

  پیوست کتاب بررسی مسائل مدیریت دولتی و نظام اداری ایران: مستندات برنامه دهم (به جز مستندات کلی)

  مستندات اقدامات اول و دوم- برنامه دهم  (دریافت فایل)

  مستند اقدام سوم- برنامه دهم  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دهم (1)  (دریافت فایل)

  سایر مستندات برنامه دهم (2)  (دریافت فایل)


ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©