کتاب ها     مدیریت      مدیریت عملکرد پویا
مدیریت عملکرد پویا
ترجمهعلاءالدین رفیع زاده
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 420000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1399   نوبت چاپ: دوم   شابک: 1-6-99818-600-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 258   ابعاد: وزیری
 
کتاب حاضر که ترجمه کتاب Dynamic Performance Management از کارمینه بیانکی است رویکردی دارد به سیستم‌های پویا و مدیریت عملکرد پویا.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- مدیریت رشد سازمانی و پیچیدگی پویا و محرک
1-1- پیچیدگی، تصمیم گیری و خطای انسانی
2-1- شکل‌دهی تعدیل‌ها و پایداری استراتژی در سیستم‌های پویا
3-1- بهبود مدل‌های ذهنی و پرورش یادگیری راهبردی از طریق سیستم دینامیک و پویا
4-1- دینامیکهای سیستم: یک روش برای ترویج یادگیری سازمانی و مدیریت عملکرد
5-1- چهارچوب‌بندی مشکلات به مرزهای بسته‌ی علّی از طریق پویایی سیستم: دیدگاه‌های «خارجی» و «داخلی» به عنوان دیدگاه‌های مکمل در مدل سیستم پویا برای حمایت از تصمیم‌گیری و مدیریت عملکرد: پیامدها برای بخش عمومی
6-1- مدل انباشت و جریان مفهومی و شبیه‌سازی مدل‌های بینشی
7-1- تجزیه و تحلیل بازخورد ساختار و رفتار
8-1- سیاست‌های تجزیه و تحلیل بازخورد ساختار و رفتار
9-1- مدل‌های پویایی سیستم در زمینه‌ای وسیع از مدل‌های حمایت‌کننده‌ی تصمیم‌گیری سازمانی از طریق تابع برنامه‌ریزی و کنترل
10-1- فرایند مدل‌سازی دینامیک سیستم: حلقه‌ی یادگیری دوبـل یا جفت در یک زمینه‌ی مدیریت عملکرد پویا به دنبال توسعه‌ی سازمانی پایدار
11-1- به‌کارگیری مدل‌سازی سیستم‌های دینامیک در مدیریت عملکرد: زمینه‌های مختلف در توسعه‌ی پایدار مدیریت سازمانی و فرایندهای تجدید ساختار
12-1- منابع

فصل 2- نیاز به یک رویکرد مدیریت عملکرد پویا برای پرورش و ترویج توسعه‌ی سازمانی پایدار
1-2- رشد سازمانی، استراتژی و عملکرد
2-2- سه دیدگاه توسعه‌ی سازمانی پایدار
3-2- چهارچو‌ب‌بندی پایداری رشد سازمانی: سطوح نهادی و درون‌نهادی
4-2- قالب‌بندی رشد پایدار در سطح درون‌سازمانی: پیامدهایی برای مدیریت دولتی
   1-4-2- طبقه‌بندی رشد پایدار در داخل و سطح درون‌سازمانی (ادامه): مشکلات حاد حاکمیتی
   2-4-2- قالب‌بندی و چهارچوب‌بندی رشد پایدار در سطح درون‌سازمانی برنامه‌ریزی تجدید ساختار یا بازسازی مالی در دولت‌های محلی
5-2- پرورش توسعه‌ی پایدار سازمانی: از کارت‌های امتیازدهی متوازن تا سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا
6-2- منابع

فصل 3- توسعه‌ی پایدار سازمانی از طریق مدیریت عملکرد پویا
1-3- طراحی سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا برای بهبود توسعه‌ی پایدار سازمانی: سه نظریه‌ی مکمل
2-3- نظر یا دیدگاه ابزاری عملکرد
3-3- به‌کارگیری و عملیاتی کردن نظریه و دیدگاه ابزاری، از استاتیک تا معیارهای عملکرد پویا: یک تغییر در ذهن
    1-3-3- اقدامات یا معیارهای منابع و عملکرد
   2-3-3- محرک‌های عملکرد و شاخص‌های عملکرد
   3-3-3- استفاده از نظریه‌ی ابزاری مدیریت عملکرد پویا در مدیریت عملکرد رقابتی در سطح شرکتی
   4-3-3- آبشاری کردن (به جریان انداختن) دیدگاه ابزاری مدیریـت عملکرد پویا: از سطح شرکتی تا یک سطح دپارتمانی
   5-3-3- جاری‌سازی دیدگاه ابزاری مدیریت عملکرد پویا از یک سطح شرکتی به یک سطح دپارتمانی (ادامه): مطالعه‌ی موردی «Mosaicoon»
   6-3-3- جاری‌سازی دیدگاه ابزاری مدیریت عملکرد پویا از یک سطح شرکتی به یک سطح دپارتمانی (ادامه): مدیریت دانشگاه
   7-3-3- مدل‌سازی منابع استراتژیک
   8-3-3- مدل ضمنی محرک‌های عملکرد در دینامیک‌های سیستم (پویایی سیستم)
   9-3-3- مقایسه‌ی دیدگاه ابزاری مدیریت عملکرد پویا با دیدگاه پویای مبتنی بر منابع
4-3- نظریه‌ی هدف یا هدفمند (دیدگاه عینی عملکرد)
   1-4-3- نگاشت محصولات، فرایندها و معیارهای عملکرد در یک بانک جزئی: مطالعه‌ی موردی
   2-4-3- ترسیم محصولات، فرایندها و معیارهای عملکرد در یک ابزار عمومی: مطالعه‌ی موردی
5-3- نظر یا دیدگاه ذهنی عملکرد
6-3- چهارچوب یک‌پارچه‌ی عملکرد
7-3- منابع

فصل 4- به‌کارگیری و استفاده از مدیریت عملکرد پویا در سازمان‌های بخش عمومی
1-4- معرفی
2-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در خدمات عمومی: تأمین آب، توزیع، و تصفیه‌ی فاضلاب
3-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در خدمات عمومی (ادامه): جمع‌آوری زباله در شهر وینستون- سالم
4-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در شهرداری‌ها: لینک کردن اهداف استراتژیک و اهداف سازمانی از طریق کارت‌های‌ امتیازدهی متوازن «پویا»
5-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا برای غلبه بر نظریه‌ی نزدیک‌بینانه در طراحی سیستم‌های‌ سنجش عملکرد در شهرداری‌ها: مورد پلیس
6-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در هنرهای نمایشی: مورد خانه‌ها و سراهای اپرای شهری
7-4- اتخاذ یک دیدگاه و چشم‌انداز بین نهادی و دیدگاه «عینی» از مدیریت عملکرد پویا برای اجرای مؤثر برنامه‌های‌ رضایت کاربر
   1-7-4- مقدمه 
   2-7-4- گسترش مرزهای سیستم برای مقابله با برنامه‌های‌ رضایت کاربر
   3-7-4- ترسیم «محصولات» و «کاربران/ مشتریان»
   4-7-4- پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های‌ رضایت کاربر از طریق مدیریت عملکرد پویا
   5-7-4- مطالعه‌ی موردی: اداره‌ی منطقه‌ای زیرساخت
8-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در مناطق محلی: مورد محیط‌زیست و سیاست‌های‌ دولت الکترونیک
9-4- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در مناطق محلی (ادامه): مورد سیاست تجدید حیات صنعت سرامیک
10-4- منابع

فصل 5- استفاده از مدیریت عملکرد پویا در شرکت‌ها
1-5- معرفی
2-5- استفاده از مدیریت عملکرد پویا برای حمایت از یادگیری کارآفرینی در راه‌اندازی کسب‌وکار و فرآیندهای تجدید ساختار (بازسازی)
   1-2-5- استفاده از مدیریت عملکرد پویا برای حمایت از آموزش کارآفرینی در راه‌اندازی کسب‌وکار و فرآیندهای تجدید ساختار (ادامه): طرح کسب‌وکار یا تجارت پویای بازی‌های‌ کامپیوتری
   2-2-5- صنعتی که در آن، بازی‌های کامپیوتری عمل و کار می‌کنند
   3-2-5- شبیه‌ساز طرح کسب‌وکار پویا (زیرسیستم تجاری، زیرسیستم تحقیق و توسعه‌ی گرافیکی، تولید/ نصب و راه‌اندازی زیرسیستم، زیرسیستم مالی)
   4-2-5- نظریه‌ی مدیریت عملکرد پویای به تصویر کشیده‌شده
   5-2-5- بازی با شبیه‌ساز طرح کسب‌وکار پویا
3-5- مدل‌سازی تجاری و زیرسیستم‌های‌ مالی از طریق مدیریت عملکرد پویا: مورد مطالعه‌ی لیکاری و پسران
4-5- منابع


شرح کامل کتاب
دانشمندان مختلف حوزه مدیریت در طی تحقیق و بررسی‌هایی که انجام داده‌اند نشان داده‌اند که مدیریت عملکرد یک موضوع ایستا و ثابت نیست، بلکه باید در قالب نگرشی پویا به آن توجه شود. مترجم کتاب به عنوان کارشناس این موضوع بر آن شده است تا در ادامه تألیفات قبلی در حوزه مدیریت عملکرد رویکرد جدیدی را در این حوزه مطرح کند. کتاب حاضر دارای پنج فصل است. در فصل اول مدیریت رشد سازمانی و پیچیدگی تصمیم‌گیری در سیستم‌های پویا مورد بحث قرار گرفته و ضمن تشریح سیستم‌های پویا مثال‌هایی نیز مطرح گردیده است. در فصل دوم به موضوع مدیریت عملکرد پویا پرداخته شده و از آن به‌عنوان پیش‌نیاز پرورش و ترویج توسعه پایدار سازمانی یاد شده است، در این ارتباط چهارچوب مشخصی مطرح شده و مثال‌های مختلفی هم ارائه و مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم، سه نظریه مهم و مکمل در خصوص سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا با رویکرد بهبود توسعه سازمانی پایدار با جزئیات مورد بحث قرار گرفته و مطالعات موردی مختلفی نیز مطرح شده است. درنهایت در فصل‌های چهارم و پنجم، به طور ویژه به موضوع به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت عملکرد پویا پرداخته شده و ضمن بحث در خصوص پیچیدگی‌های موضوع، مطالعات موردی و مثال‌های مختلفی نیز ارائه شده است، با این تفاوت که قلمروی موضوعی در فصل چهارم سازمان‌های بخش دولتی و عمومی هستند، درحالی‌که، در فصل پنجم شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارها به عنوان قلمروی موضوعی انتخاب شده‌اند.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©