کتاب ها     اداری/استخدامی      قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری
گردآوری و تنظیممریم رونق، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 12500000 ریال    %10
   11250000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: چهارم   شابک: 978-622-7137-25-5
ویراست: اول   تعداد صفحات: 1332   ابعاد: وزیری
 
کتاب حاضر حاصل تلاش گردآورندگان آن در انتشارات فرمنش برای نشر قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری از بدو تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات و الحاقات بوده و در دو بخش اصلی به این شرح تنظیم گردیده است: بخش اول: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات بسترساز اجرای آن؛ بخش دوم: مقررات مربوط به پانزده فصل قانون مدیریت خدمات کشوری.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

بخش اول: قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات بسترساز اجرای آن

فصل 1- قوانین و مقررات بسترساز قانون مدیریت خدمات کشوری
1-1- نکاتی در ارتباط با زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مقررات
     1-1-1- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
     1-1-2- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاست های کلی نظام
     1-1-3- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
     1-1-4- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
     1-1-5- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
     1-1-6- مفهوم تفسیر و زمان لازم الاجرا شدن نظریه های تفسیری
1-2- تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
1-3- شرح وظایف واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان تفکیک حوزه اداری و استخدامی از برنامه و بودجه در استان ها
1-4- سیاست های کلی نظام اداری
1-5- نحوه اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری کشور
1-6- سند هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری
1-7- تفویض اختیارات به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
1-8- تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون های هیئت دولت
1-9- ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
1-10- آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
1-11- تشکیل کارگروه حل مشکلات و اختلافات دستگاه های اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
1-12- سازوکار حلوفصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه های اجرایی
1-13- قابلیت نداشتن استناد دستگاه های اجرایی به استعلام های موردی سایر دستگاه ها از سازمان اداری و استخدامی کشور
1-14- مسئولیت دستگاه های اجرایی کشور در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن
1-15- الزام دستگاه های اجرایی نسبت به طرح دعوای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری
1-16- عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مواردی که از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با متن و روح قوانین تشخیص داده شده است

فصل 2- قانون مدیریت خدمات کشوری
2-1- سیر دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
2-2- نامه های ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری
2-3- قانون مدیریت خدمات کشوری (با آخرین اصلاحات و الحاقات و زیرنویس های مربوط)

فصل 3- موادی از قوانین برنامه ای و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
3-1- موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
3-2- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
3-3- موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مرتبط با قانون مدیریت خدمات کشوری
3-4- حاکم بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون احکام دائمی توسعه در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه

بخش دوم: مقررات مربوط به پانزده فصل قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل 1- مقررات مربوط به فصل اول: تعاریف (مواد 1-12)
1-1- نداشتن تعریف و جایگاه حقوقی اصطلاح و عناوین «شبه دولتی یا شبهخصوصی» در قوانین و مقررات موضوعه کشور
1-2- تعریف دستگاه های اجرایی در قوانین جاری
1-3- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-4- فهرست اسامی نهادهای انقلاب اسلامی
1-5- ساماندهی شرکت های دولتی
1-6- اشخاص حقوقی
1-7- تقسیمات کشوری

فصل 2- مقررات مربوط به فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف (مواد 13-24)
2-1- نظام قیمت تمام شده کالاها و خدمات (آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-2- الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات (موضوع تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-3- دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری (در اجرای ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1398
2-4- دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریت و بهره وری (در اجرای ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1397
2-5- نظام پیشنهادات (آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-6- دستورالعمل استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-7- حمایت از بخش غیردولتی (آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-8- تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
2-9- احصای وظایف حاکمیتی و تصدی گری (آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری)

فصل 3- مقررات مربوط به فصل سوم: حقوق مردم (مواد 25-28)
3-1- منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام (در اجرای تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1400
3-2- منشور اخلاقی و ادای سوگند کارمندان دولت (در اجرای تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1388
3-3- انجام سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری برای کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-4- سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد»
3-5- نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور
3-6- دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی
     3-6-1- قانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی و غیردولتی
     3-6-2- اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی
     3-6-3- تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به برون سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت
     3-6-4- تعیین ترکیب اعضا و نحوه انجام فعالیت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
3-7- میز خدمت
     3-7-1- دستورالعمل میز خدمت
     3-7-2- ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن
     3-7-3- راهنمای استقرار میز خدمت حضوری
     3-7-4- لزوم ارائه خدمت به مردم صرفاً از طریق میز خدمت در اجرای ماده (17) تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
     3-7-5- ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در استقرار میز خدمت الکترونیکی در واحدهای صف و ستاد
3-8- حقوق شهروندی در نظام اداری
     3-8-1- تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
     3-8-2- توافق نامه توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد در تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری
     3-8-3- اهم وظایف و مأموریت های امور بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم
3-9- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
     3-9-1- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع- مصوب 1393
     3-9-2- نحوه سنجش رضایت ارباب رجوع
     3-9-3- طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع- مصوب 1381
     3-9-4- نحوه اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
     3-9-5- دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع

فصل 4- مقررات مربوط به فصل چهارم: ساختار سازمانی (مواد 29-35)
4-1- توقف ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال مؤسسات و سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها (موضوع قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه)
4-2- طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی (آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-3- واحدهای استانی دستگاه های اجرایی
     4-3-1- تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تفویض وظایف و اختیارات به واحدهای استانی متناظر
     4-3-2- واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان ها
     4-3-3- عدم اجازه استفاده از نام سازمان برای واحدهای استانی
4-4- آیین نامه اجرایی بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
4-5- ایجاد مجتمع ادارات توسط دستگاه های اجرایی (آیین نامه بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-6- ساختار تشکیلاتی مجتمع های اداری مستقر در سطح شهرستان و بخش (موضوع بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-7- شاخص ها، ضوابط و فرآیند طراحی، بررسی و تأیید تشکیلات تفصیلی
4-8- ممنوعیت پیشنهاد ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیئت وزیران
4-9- تفویض اختیار، اجرای سیاست های عدم تمرکز، چابک سازی و متناسب سازی دستگاه های اجرایی
4-10- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه
4-11- ایجاد بانک پستهای سازمانی بلاتصدی دستگاه های اجرایی
4-12- سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
     4-12-1- استقرار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
     4-12-2- لزوم استفاده از شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی موجود در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی در احکام کارگزینی کارکنان
     4-12-3- لزوم ثبت اطلاعات انتصابات کلیه شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی و تغییرات تشکیلات اسمی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی
4-13- ساماندهی مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی 
     4-13-1- ساماندهی مؤسسات آموزشی علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور 
     4-13-2- طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور 
     4-13-3- ممنوعیت ایجاد هرگونه مؤسسه آموزشی یا پژوهشی جدید در وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر 
     4-13-4- آیین نامه تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
4-14- ساماندهی پست های سازمانی خاص 
     4-14-1- لزوم انتصاب مشاوران در چهارچوب پست های سازمانی مصوب و ممنوعیت صدور احکام انشایی یا ابلاغ داخلی برای افراد به عنوان «مشاور» 
     4-14-2- اعلام حذف پست های سازمانی تحت عنوان قائم مقام و عدم مجوز استفاده از آنها در مکاتبات اداری 
     4-14-3- اصلاح ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی 
     4-14-4- ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی 
     4-14-5- ممنوعیت استفاده از عناوین ترکیبی نظیر «مشاور وزیر و مدیرکل»، «مشاور و مدیرکل» و عناوین مشابه برای تخصیص به پستهای سازمانی 
     4-14-6- ممنوعیت تعریف پست قائم مقام در دستگاه های اجرایی 
     4-14-7- ضوابط ایجاد پست هم تراز جانباز 
     4-14-8- پیش بینی پست مشاور ایثارگران 
     4-14-9- ابقای پست مشاور وزیر در امور ایثارگران 
4-15- سازماندهی دفاتر و واحدهای دستگاه های اجرایی 
     4-15-1- ساختار سازمانی متولی امنیت فضای مجازی در دستگاه های اجرایی و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی 
     4-15-2- تعیین جایگاه وظایف و واحد سازمانی مرتبط با امور بهره وری 
     4-15-3- ضوابط سازماندهی واحدهای عمومی 
     4-15-4- ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
     4-15-5- تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه ها 
     4-15-6- دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری 
     4-15-7- وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد 
     4-15-8- اصلاحیه وظایف و ضوابط سازمان دهی دفاتر مدیریت عملکرد 
     4-15-9- بند (3) دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی 
     4-15-10- لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی با تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور 
     4-15-11- آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی و اطلاعرسانی دستگاه های اجرایی 
     4-15-12- ایجاد دفاتر کارآفرینی 
4-16- واگذاری امور عمومی و خدماتی 
     4-16-1- واگذاری امور عمومی و خدماتی 
     4-16-2- تمدید مهلت واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی 
     4-16-3- واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی 
     4-16-4- تأیید صلاحیت و طبقه بندی شرکت های خدماتی طرف قرارداد دستگاه های اجرایی 

فصل 5- مقررات مربوط به فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری (مواد 36-40) 
5-1- مستندسازی، اصلاح و بهبود فرآیندهای انجام کار 
     5-1-1- مستندسازی فرآیندهای مورد عمل دستگاه های اجرایی (دستورالعمل اجرایی ماده (36) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     5-1-2- بهبود فرآیندها در دستگاه های اجرایی و افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی 
     5-1-3- دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار 
     5-1-4- ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات دولتی، هماهنگی، یکسانسازی و بهبود فرآیندهای مورد عمل در دستگاه های اجرایی 
     5-1-5- نظام نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی 
5-2- خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک 
     5-2-1- آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 
     5-2-2- تسریع در انجام اصلاحات فرآیندی در نظام اداری 
     5-2-3- ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 
     5-2-4- اولویت های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 
     5-2-5- آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات 
     5-2-6- ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوری اطلاعات در کشور 
     5-2-7- تعیین تکالیف دستگاه های اجرایی در تحقق و پیشبرد برنامه عملیاتی توسعه دولت الکترونیک و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و تعیین نقش ها و متولیان مربوط 
     5-2-8- اقداماتی در خصوص تحقق دولت الکترونیک، تغییر روش ایجاد و نگهداری و گردش مکاتبات اداری از شیوه سنتی به شکل الکترونیک 
     5-2-9- لزوم برگزاری جلسات، همایش ها، کلاس های آموزشی و سمینارهای دستگاه ها در سطوح استانی، منطقه ای و ملی با استفاده از فناوری های جدید (ویدئوکنفرانس، وبینار، ارتباطات برخط و ...) 
     5-2-10- ساده سازی مراحل شروع کسب وکار 
     5-2-11- دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران 
5-3- تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال) های استانی 
     5-3-1- دستورالعمل استاندارد تارنما (وبسایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی 
     5-3-2- تدوین استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانههای برخط) 
     5-3-3- راهاندازی درگاه اطلاعرسانی خدمات دولتی (مصوب 1386) 
     5-3-4- موازین و شاخص های طراحی، ساختار و محتوای جایگاه اینترنتی (Website) 
5-4- استعلامات و مکاتبات اداری در بستر الکترونیک 
     5-4-1- دستورالعمل مکاتبات اداری در سامانه رصد و پیگیری الکترونیک برخط مکاتبات دستگاه های اجرایی 
     5-4-2- دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاه های اجرایی 
     5-4-3- آیین نامه اجرایی کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی 
     5-4-4- ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ بین دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی) 
     5-4-5- درگاه الکترونیک استعلامات قضایی 
5-5- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
     5-5-1- آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
     5-5-2- آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
5-6- سامانه کارمندایران و پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) 
     5-6-1- بارگذاری و به روزرسانی اطلاعات کارکنان در زیرسامانه «پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)» 
     5-6-2- لزوم ابطال شماره مستخدم یا شناسه کارمندی که از دستگاه منتزع می شود در سامانه کارمندایران 
     5-6-3- تکلیف دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی کار معین و مشخص، قراردادهای کارگری و سایر نیروها در سامانه کارمندایران 
     5-6-4- صدور احکام کارگزینی و انجام امور اداری کارکنان دولت از طریق سامانه اینترنتی کارمندان 
     5-6-5- ثبت اطلاعات کارمندان در سامانه اطلاعات نظام اداری 
5-7- احراز هویت برخط، شبکه ملی اطلاعات، و پایگاه اطلاعات ایرانیان 
     5-7-1- دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط و حذف اخذ کپی مدارک هویتی 
     5-7-2- ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان 
     5-7-3- تأکید بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان 
     5-7-4- اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی 
     5-7-5- ایجاد شبکه ملی اطلاعات 
     5-7-6- پایگاه اطلاعات ایرانیان 
     5-7-7- الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه 
     5-7-8- حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی (فراگیری استعلام نشانی اشخاص حقیقی از مرکز ملی تبادل اطلاعات) 
5-8- ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور 
     5-8-1- ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی کشور و بهره برداری مطلوب از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی 
     5-8-2- ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی 
     5-8-3- ضوابط و استاندارد بهکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری (پیوست مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورای عالی اداری) 
     5-8-4- تفویض اختیار بررسی درخواست دستگاههای اجرایی استانی در خصوص احداث، خرید و یا اجاره ساختمان اداری به سازمان های مدیریت و برنامهریزی استانها 

فصل 6- مقررات مربوط به فصل ششم: ورود به خدمت (مواد 41-44) 
6-1- مواردی پیرامون شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     6-1-1- قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام 
     6-1-2- موادی از قانون مدنی در ارتباط با تابعیت ایرانی و اثرات آن، قرابت و حضانت 
     6-1-3- بررسی مدارک معافیت یا مشمولیت داوطلبان استخدام رسمی 
     6-1-4- محکومیت های جزایی مؤثر در قانون مجازات اسلامی 
     6-1-5- تأیید سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام (آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     6-1-6- رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی در احراز مشاغل 
     6-1-7- استخدام اقلیت های دینی 
     6-1-8- ممنوعیت به کارگیری کارگران و نیروی کار خارجی در دستگاه های اجرایی و استانداری ها 
6-2- قوانین و مقررات مرتبط با آزمون های استخدامی 
     6-2-1- دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی 
     6-2-2- فرم تعیین مشخصات شغل 
     6-2-3- ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 
     6-2-4- دستورالعمل نحوه استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول بند «ب» تبصره (21) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
     6-2-5- نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی 
     6-2-6- لغو تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوستها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن 
     6-2-7- تبدیل وضع نیروهای قراردادی از طریق آزمون استخدامی 
     6-2-8- اولویت جذب کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی در آزمون های استخدامی 
     6-2-9- فاقد اعتبار بودن استخدام های موردی بدون نشر آگهی 
     6-2-10- حق ثبت نام آزمون استخدامی (موضوع آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) 
     6-2-11- بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در ارتباط با امتحان ها یا مسابقه های استخدامی 
     6-2-12- هزینه های برگزاری امتحان ها یا مسابقه های استخدامی موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب شورای حقوق و دستمزد 
6-3- قوانین و مقررات گزینش 
     6-3-1- فرمان حضرت امام خمینی (ره) در امر گزینش 
     6-3-2- قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش 
     6-3-3- قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی 
     6-3-4- آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور 
     6-3-5- دستورالعمل نحوه گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه 
     6-3-6- دستورالعمل تبصره ماده (39) آیین نامه اجرایی قانون گزینش 
     6-3-7- دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات 
     6-3-8- مواردی در ارتباط با ماده (42) آیین نامه اجرایی قانون گزینش 
6-4- تعیین تکلیف استخدامی معلمان و مربیان حق التدریسی 
     6-4-1- قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی 
     6-4-2- آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی 
     6-4-3- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 

فصل 7- مقررات مربوط به فصل هفتم: استخدام (مواد 45-52) 
7-1- مشاغل حاکمیتی 
     7-1-1- مبنا و شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی 
     7-1-2- فهرست مشاغل حاکمیتی 
7-2- تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی و رسمی آزمایشی 
     7-2-1- آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     7-2-2- آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     7-2-3- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی (موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     7-2-4- تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی 
     7-2-5- در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنجم توسعه 
     7-2-6- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی 
     7-2-7- تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (لغو نشدن حکم مقرر در تبصره (2) ماده (7) قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366) 
     7-2-8- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی 
7-3- کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) 
     7-3-1- مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابه جایی و انتقال، ذخیره مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین در دستگاه های
اجرایی 
     7-3-2- چگونگی بهکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاههای اجرایی 
     7-3-3- نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار 
     7-3-4- صدور شناسه برای کارکنان قراردادی 
     7-3-5- انتقال کارکنان قراردادی به خارج از تهران 
     7-3-6- وضع نیروهای مازاد منتقل شده از دستگاه مبدأ 
     7-3-7- تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص 
7-4- تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی 
     7-4-1- چگونگی تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعشده پیرو لغو مصوبه مهرآفرین 
     7-4-2- مرجع صالح به رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی 
7-5- تأمین نیروی انسانی از شرکت های خدماتی و خرید خدمت 
     7-5-1- هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه های شماره 555 مورخ 19/8/1387 و شماره 849-874 مورخ 14/11/1392 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
     7-5-2- شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی 555 دیوان عدالت اداری 
     7-5-3- نحوه اعمال آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با به کارگیری نیروی انسانی 
     7-5-4- ایجاد وحدت رویه در تداوم فعالیت شرکت های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این شرکت ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده 
     7-5-5- تأمین نیروی انسانی از طریق عقد قرارداد با نیروی شرکت های خدماتی 
     7-5-6- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی 
     7-5-7- عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و حذف شرکت پیمانکار 
     7-5-8- ممنوعیت بهکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف پست های سازمانی از طریق شرکت های طرف قرارداد یا تشکل های حقوقی غیردولتی 
     7-5-9- انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی 
     7-5-10- دستورالعمل چگونگی اجرای تصویب نامه انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی 
     7-5-11- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت ها (نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه انعقاد با شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی) 
     7-5-12- عدم بهکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمککارشناسی و تخصصی در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 
     7-5-13- تعیین تکلیف کارکنانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی، و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند 
     7-5-14- تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی 
7-6- بازخریدی 
     7-6-1- بازخریدی کارمندان (موضوع آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
7-7- ساماندهی نیروی انسانی 
     7-7-1- استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (دستورالعمل موضوع بند «ب» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) 
     7-7-2- دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی 
     7-7-3- ابطال یا ملغی شدن برخی از بخش نامه ها در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت 
7-8- قوانین و مقررات مرتبط با قانون سرباز قهرمان 
     7-8-1- قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان 
     7-8-2- آییننامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان 
     7-8-3- جذب و استخدام قهرمانان ورزشی و یا معافیت آنان از خدمت سربازی 
7-9- حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان 
7-10- موظف شدن دستگاههای اجرایی نسبت به استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانمهای سرپرست خانوار و فرزندان افراد شاغل در دستگاههای اجرایی که
درحین انجام وظیفه دچار سانحه منجر به فوت می شوند به جای آنان 
7-11- فصول پنجم (کارآفرینی و اشتغال) و نهم (معیشت و حمایت های اداری و استخدامی) قانون حمایت از حقوق معلولان 
7-12- ممنوعیت انتصاب کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی به سردفتری ازدواج و طلاق 
7-13- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در ارتباط با مشاغل ذی حساب، معاون ذی حساب، امین اموال و ... 
     7-13-1- شرح وظایف پست سازمانی ذی حساب 
     7-13-2- آیین نامه شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال 
     7-13-3- استخدام رسمی در برخی مشاغل مالی 

فصل 8- مقررات مربوط به فصل هشتم: انتصاب و ارتقا شغلی (مواد 53-57) 
8-1- آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری 
8-2- دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای 
8-3- تربیت و آموزش مدیران 
     8-3-1- سامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران 
     8-3-2- برنامه های آموزش تربیت مدیر (آموزش های قبل از انتصاب) در سطح مدیران پایه و سایر دوره های آموزشی مدیران سایر سطوح 
     8-3-3- نحوه اجرای دوره های آموزشی مدیران حرفه ای و مدیران سیاسی و تکلیف دستگاه های اجرایی به ارسال مشخصات کلیات برنامه های آموزشی سالانه به سازمان اداری و استخدامی کشور 
     8-3-4- برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی 
8-4- دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای (به همراه مدل شایستگی عمومی) 
8-5- بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای (آیین نامه اجرایی تبصره (7) بند (1) تصویب نامه شماره1351824 مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری) 
8-6- ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران (دستورالعمل اجرایی ماده (57) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
8-7- دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران 
8-8- بانک اطلاعات مدیران حرفه ای 
8-9- دستورالعمل استقرار نظام شایستگی و ثبت تجربیات و دانش مدیران حرفه ای کشور 
8-10- شیوه نامه اجرایی ثبت و مستندسازی تجربه های مدیریتی 
8-11- جمع آوری و ثبت نظام مند اطلاعات مربوط به سوابق خدمتی، تجربیات و توانمندی های مدیران سیاسی قوه مجریه 
8-12- ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور 
8-13- دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام
دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند (موضوع جزء (2) بند «ط» تبصره (2) قانون بودجه سال 1398) 
8-14- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 

فصل 9- مقررات مربوط به فصل نهم: توانمندسازی کارمندان (مواد 58-63) 
9-1- آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
9-2- بخش نامه ها و عناوین دوره های آموزشی از سال 1380 به بعد 
9-3- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی 
     9-3-1- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی- 1390 
     9-3-2- اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی 
     9-3-3- دستورالعمل نحوه تعیین آموزشهای مرتبط با رتبههای شغلی 
     9-3-4- نظام آموزش کارکنان دولت‏- 1380 
9-4- تربیت و آموزش مدیران 
9-5- امتیازات آموزشی و گواهی نامه های نوع دوم 
     9-5-1- امتیازات کارمندان انتقالی در اجرای ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه 
     9-5-2- نحوه احتساب و تطبیق آموزشهای کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهی نامه های نوع دوم 
     9-5-3- آزمون جامع برای صدور گواهی نامه های نوع دوم 
     9-5-4- صدور گواهی نامههای نوع دوم و بهرهمندی از مزایای آن 
     9-5-5- فراخوان ارسال مستندات افراد واجد شرایط دریافت گواهی نامه نوع دوم (مهارتی و تخصصی) 
     9-5-6- عدم احتساب گواهی نامه های شرکت در همایش ها، سمینارها و گردهمایی های استانی، ملی و بین المللی در امتیازات تعیینشده در نظام آموزش
کارمندان و سایر مقررات مربوط 
9-6- مدرسان، مراکز و مؤسسات آموزشی برگزارکننده دوره های آموزشی کارمندان دولت 
     9-6-1- برگزاری دوره های آموزشی در هماهنگی با مرکز آموزش مدیریت دولتی 
     9-6-2- دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی کارکنان دولت 
     9-6-3- دستورالعمل اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت 
     9-6-4- دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش و مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات 
     9-6-5- تفویض اختیار برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در کمیته راهبری آموزش 
     9-6-6- ضوابط استفاده از عبارت «بین المللی»، «ملی»، «کشوری»، «استانی» در عنوان همایش ها و جشنواره ها 
     9-6-7- همایش ها، شرکت های مشاوره و آموزش 
9-7- بورس ها و سفرهای تحصیلی خارج از کشور 
     9-7-1- دستورالعمل نحوه توزیع بورسهای آموزشی خارج از کشور 
     9-7-2- لزوم رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه 
     9-7-3- دستورالعمل نحوه پذیرش دوره های آموزشی خارج از کشور و اعزام به دوره های آموزشی 
9-8- ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری 
     9-8-1- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری 
     9-8-2- آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری 

فصل 10- مقررات مربوط به فصل دهم: حقوق و مزایا (مواد 64-80) 
10-1- تعیین حقوق و مزایای کارمندان و کمک های رفاهی آنان 
10-2- تطبیق کارمندان با جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
10-3- دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمندان دولت 
10-4- دستورالعمل پرداخت فوقالعاده اضافهکار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف 
10-5- پرداخت حق التحقیق، حق المشاوره، حق التدریس و حق حضور در جلسه به کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
10-6- تطبیق احکام کارگزینی کارمندانی که بعد از تاریخ 1/1/1388 در دستگاه های اجرایی استخدام شده یا می شوند 
10-7- احکام کارگزینی جدید 
10-8- حقوق و مزایای کارمندان کار معین (مشخص) و همسان سازی آنان 
     10-8-1- تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و همسان سازی با کارمندان پیمانی- مصوب 1400 
     10-8-2- تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)- مصوب 1398 
     10-8-3- فرم های قراردادهای کار معین (مشخص) و مشاغل کارگری 
10-9- تأکید بر لزوم تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چهارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
10-10- دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی های دستگاه های اجرایی 
10-11- افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-11-1- مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی 
     10-11-2- دستورالعمل نحوه اعمال 50 درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی 
     10-11-3- لزوم رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور 
     10-11-4- استفاده دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آن ها از مصوبات افزایش امتیاز 50 درصد و دیگر افزایش های مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند 
     10-11-5- دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-11-6- نحوه اعمال تصویب نامه اصلاح امتیازات فوق العاده مدیریت براساس افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
10-12- ارتقای طبقه و رتبه های جدول حق شغل 
     10-12-1- نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبههای جدول حق شغل 
     10-12-2- مستندسازی تجربیات برای ارتقا به رتبه شغلی عالی 
     10-12-3- فرمهای مستندسازی ارتقا به رتبه عالی 
     10-12-4- فرآیند تسریع و تسهیل ارتقای رتبه کارمندان سطح خبره و عالی 
     10-12-5- عدم تسری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل به سال 1388 
10-13- سامانه ثبت حقوق و مزایا مقامات، مدیران و کارکنان دولتی 
     10-13-1- دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی 
     10-13-2- تکلیف دستگاه های اجرایی به درج گزینه «مشاهده پرداختی های مدیران» در سامانه اطلاعاتی خود و درج اطلاعات مربوط به اقلام پرداختی 
     10-13-3- تکلیف دستگاه های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات پرداخت های کارکنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا 
10-14- هم ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین نامه تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
10-15- هم ترازی مقامات 
     10-15-1- هم ترازی مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-15-2- در ارتباط با امتیاز حق شغل مقامات و هم ترازان آن ها (موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-15-3- هم ترازی مقامات و مشاوران مقامات با مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-15-4- تأیید همترازی پستهای با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور 
     10-15-5- اعلام همترازی دستیاران ستادی برخی مقامات و همترازان آنها و رؤسای سازمان های وابسته و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح 
     10-15-6- احتساب اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-15-7- همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، با مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-15-8- تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی هم تراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 
10-16- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها و بانک های دولتی و سازمان های مناطق آزاد 
     10-16-1- آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت و شرکت های تابع آن ها و شرکت های تابع و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع جزء (6) بند «ی» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال
1400 کل کشور) 
     10-16-2- حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی 
     10-16-3- آیین نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و سازمان های مناطق آزاد 
     10-16-4- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و کارمندان دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص 
     10-16-5- حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت های دولتی (مصوبه شورای حقوق و دستمزد) قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 
10-17- فوق العاده ها 
     10-17-1- عدم وجاهت پرداخت فوق العاده های مربوط به شغل و یا پست سازمانی خاص به سایر کارکنان 
     10-17-2- اعطای فوقالعاده مناطق عملیاتی و یک طبقه شغلی بالاتر برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در مناطق عملیاتی (دستورالعمل اجرایی بندهای «ث» و «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه) 
     10-17-3- فوق العاده مناطق کمتر توسعهیافته (موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-4- دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعادههای مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا (موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-5- دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی 
     10-17-6- آیین نامه فوقالعادههای بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
     10-17-7- آیین نامه فوقالعاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
     10-17-8- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف (موضوع بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-9- آیین نامه فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای «خ» و «د» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
     10-17-10- دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و فوقالعاده نوبت کاری 
     10-17-11- از قانون حفاظت در برابر اشعه 
     10-17-12- قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران 
     10-17-13- قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
     10-17-14- ابطال نامه دبیر هیئت عالی گزینش و نامه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) راجع به اعطای فوق العاده سختی کار به شاغلین در واحدهای حراست و گزینش 
     10-17-15- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد 
     10-17-16- دستورالعمل اجرایی نحوه سطح بندی دستگاه های اجرایی  مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد (موضوع بند «ب» ردیف (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-17- آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان 
     10-17-18- پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در کشورهای دارای شرایط ویژه 
     10-17-19- آیین نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) موضوع بند «ج» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
     10-17-20- جدول شماره (4) پیوست آیین نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور 
     10-17-21- الحاق جدول شماره (5) به آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور 
     10-17-22- جداول شماره های (1)، (2) و (4) پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (مصوب 1394) 
     10-17-23- تسری جداول شماره (1)، (2) و (4) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (8) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-17-24- مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (2) آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ایران 
     10-17-25- ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور 
     10-17-26- جدول جایگزین ارز مورد نیاز مأمورین خارج از کشور 
     10-17-27- جدول جایگزین ارز مورد نیاز مأمورین خارج از کشور (به استناد بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-28- مأخذ محاسبه ارز برای محاسبه مالیات بردرآمد حقوق مأموران قابت خارج از کشور 
     10-17-29- فوق العاده روزانه مأموریت غیرثابت خارج از کشور کارکنان مرکز  امور حقوقی بین المللی ریاست جمهور 
     10-17-30- ضوابط مربوط به هم ترازی فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران 
     10-17-31- تأیید بر برقراری فوقالعاده ویژه و فوقالعاده شغل بندهای (5) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبهبندی حرفهای معلمان در شورای حقوق و دستمزد 
     10-17-32- پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور 
     10-17-33- برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل به دستگاههای اجرایی 
     10-17-34- لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار  از فوقالعاده ویژه و بار مالی ناشی از آن 
     10-17-35- آیین نامه اجرایی فوقالعاده کسر صندوق موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده (39) قانون استخدام کشوری 
     10-17-36- آیین نامه اجرایی پرداخت فوقالعاده بهرهوری (موضوع ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     10-17-37- دستورالعمل پرداخت فوقالعاده بهرهوری 
     10-17-38- برقراری مجدد فوقالعاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 و در اجرای مواد (127) و (78) آن فوقالعاده نخبگی شان قطع شده است 
     10-17-39- آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر 
     10-17-40- در ارتباط با آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه 
10-18- تفاوت تطبیق 
     10-18-1- تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی مشمول افزایشهای ضریب سنواتی نمی شود و ثابت است 
     10-18-2- تفاوت تطبیق در محاسبه فوقالعاده ویژه و اضافه کار و سایر اقلام حقوق و مزایا قابل احتساب نیست 
     10-18-3- تفاوت تطبیق پرداختی به نمایندگان ادوار گذشته قبل از حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری 
10-19- بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی 
     10-19-1- دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه 
     10-19-2- پرداخت کمک جبرانی به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی 
     10-19-3- دستورالعمل تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان مشمول بسته کمک جبرانی به کارکنان دولت 
     10-19-4- طرح حمایت غذایی از گروه های کم درآمد جامعه 
10-20- مشاغل اختصاصی 
     10-20-1- تعریف مشاغل تخصصی موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     10-20-2- تکلیف دستگاهها به تخصیص پستهای سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل 
10-21- ممنوعیت دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته (موضوع تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور) 
10-22- آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور 
10-23- تهیه غذای کارکنان (موضوع آییننامه اجرایى تبصره (81) قانون بودجه اصلاحى سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور) 
10-24- شیوهنامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (18) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور 
10-25- ضوابط تعیین و پرداخت پاداش سال 1396 (عیدی) کارکنان دولت 
10-26- اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان وزارت نیرو و امتیازات فصل دهم این قانون در مورد کارکنان این وزارتخانه 
10-27- دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک ها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

فصل 11- مقررات مربوط به فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد (مواد 81-83) 
11-1- آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری 
11-2- استقرار سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت 
11-3- استقرار سامانه نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های ملی 
11-4- نحوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت 
11-5- دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد 
11-6- دستورالعمل اجرایی نحوه سطحبندی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد (موضوع بند «ب» ردیف (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
11-7- دستورالعمل اجرایی استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی 
11-8- دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
11-9- دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی 
11-10- دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دستگاه های اجرایی 
11-11- رفع برخی ابهامات از دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان و تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان 
11-12- نحوه محاسبه امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران کل دستگاه های استانی براساس سطح بندی تأییدشده از سوی معاونت توسعه مدیریت 
11-13- درج لوح های تقدیر و تشویق صادره توسط هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات در پرونده های پرسنلی کارمندان و احتساب امتیاز تشویقی برای آنان 
11-14- لحاظ نمودن تقدیرنامه های دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات به عنوان معیار تشویقات فرم های ارزشیابی 
11-15- اصلاح جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (1) 
11-16- اصلاح جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (2) 
11-17- تکمیل جدول امتیازات تقدیرنامههای دریافتی کارکنان دولت از سوی هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات (3) 

فصل 12- مقررات مربوط به فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان (مواد 84-100) 
12-1- مرخصی ها: استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، زایمان و ... 
     12-1-1- آیین نامه اجرایی مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق (موضوع مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری)
     12-1-2- آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری 
     12-1-3- نحوه پرداخت حقوق در ایام مرخصی بیماری صعبالعلاج در مدت زائد بر یک سال 
     12-1-4- افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و اعطای مرخصی 2 هفتهای به مردان 
     12-1-5- عدم ابطال بند (7) مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه 
     12-1-6- قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام میشوند 
     12-1-7- اعطای مرخصی به اقلیتهای مذهبی در اعیاد دینی آنان 
     12-1-8- درخواست مرخصی استحقاقی 
     12-1-9- دستورالعمل شماره (12) (تجدیدنظرشده) در ارتباط با درخواست مرخصی 
     12-1-10- آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت 
12-2- بیمه پایه درمان، تکمیلی، عمر و حادثه کارمندان و بازنشستگان 
     12-2-1- بیمه پایه درمان و تکمیلی کارمندان و بازنشستگان 
     12-2-2- بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت 
12-3- تهیه ملبوس برای کارکنان دولت 
     12-3-1- دستورالعمل شماره (15) راجع به ملبوس پارهای از مستخدمین دولت (موضوع ماده (53) قانون استخدام کشوری) 
     12-3-2- تهیه البسه و کفش کارکنان از انواع تولیدات داخلی 
     12-3-3- مواردی که تهیه ملبوس توسط دستگاه اجرایی میسر نیست 
12-4- حمایت از مادران در دوران شیردهی، تنظیم خانواده و جمعیت 
     12-4-1- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی 
     12-4-2- آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از ماداران در دوران شیردهی 
     12-4-3- موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
     12-4-4- قانون تنظیم خانواده و جمعیت 
     12-4-5- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 
     12-4-6- سیاست های کلی خانواده 
12-5- تشکیل حساب پس انداز کارکنان شاغل دولت 
     12-5-1- قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان شاغل دولت 
     12-5-2- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت‏ 
     12-5-3- دستورالعمل اجرایی نگهداری حساب پسانداز کارکنان دولت 
12-6- ساعات کار کارمندان و تعطیلات رسمی 
     12-6-1- یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن 
     12-6-2- قانون بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق 
     12-6-3- تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف 
     12-6-4- لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور و اصلاحات بعدی آن 
     12-6-5- تعطیل کردن مدارس خاص اقلیت ارامنه در اعیاد مذهبی علاوه بر تعطیلات رسمی 
     12-6-6- تعطیلی روز سی ام اسفند ماه و لزوم بهره مندی کارگران از اضافه کاری مربوط 
     12-6-7- تکلیف دستگاه های استانی به تنظیم ساعات کاری در شش روز هفته 
12-7- حمایت قضایی از کارکنان 
     12-7-1- قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 
     12-7-2- آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح 
12-8- سلامت اداری و مقابله با فساد 
     12-8-1- دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1399 
     12-8-2- نحوه به کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری 
     12-8-3- دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1393 
     12-8-4- بخش نامه در ارتباط با بازرسان مرتبط با اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری با عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» 
     12-8-5- ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل 
12-9- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
     12-9-1- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
     12-9-2- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط قضات 
     12-9-3- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان اداری واحدهای قضایی و اداری و سازمان های تابع قوه قضاییه 
     12-9-4- عدم امکان اشتغال هم زمان اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت 
12-10- ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 
     12-10-1- قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان 
     12-10-2- دستورالعمل نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
     12-10-3- لزوم کسب مجوز و اخذ شماره شناسه برای هرگونه به کارگیری نیروی انسانی ازجمله بازنشستگان 
     12-10-4- اصلاح بخشنامه های مربوط به نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 

فصل 13- مقررات مربوط به فصل سیزدهم:  تأمین اجتماعی (مواد 101-113) 
13-1- عضویت و تغییر صندوق بیمه ای و بازنشستگی 
     13-1-1- قانون نقلوانتقال حق بیمه یا بازنشستگی 
     13-1-2- آیین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی 
     13-1-3- دستورالعمل نحوه اجرای مفاد قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی 
     13-1-4- آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل وانتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای (موضوع بند «ب» ماده (28) قانون برنامه پنجم
توسعه) 
     13-1-5- در خصوص نحوه محاسبه مابهالتفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه 
     13-1-6- دستورالعمل نحوه اصلاح مبلغ مابه التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه 
     13-1-7- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری در حالات بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال (دستورالعمل بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) 
     13-1-8- امکان عضویت جدید یا ادامه عضویت کارمندان رسمی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صندوق تأمین اجتماعی 
     13-1-9- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های اقتصادی واگذارشده با دستگاه های اجرایی ذی ربط و مقررات بازنشستگی مرتبط با آن ها 
13-2- شرایط بازنشستگی 
     13-2-1- بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارند 
     13-2-2- سنوات خدمات لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی 
     13-2-3- رفع ابهام از شمول یا عدم شمول مقررات ماده (103) درباره کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی 
13-3- بازنشستگی پیش از موعد 
     13-3-1- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت 
     13-3-2- قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت 
     13-3-3- آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت 
     13-3-4- ابطال بند (2) تصویب نامه شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 
     13-3-5- تأمین مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پیش از موعد از محل اعتبارات مصوب و لزوم پرداخت به صندوق بازنشستگی ذی ربط 
     13-3-6- نحوه موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در سال 1394 
13-4- خدمت نیمه وقت بانوان و ساعات کار آنان 
     13-4-1- قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص 
     13-4-2- قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان 
     13-4-3- قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمهوقت بانوان 
     13-4-4- نحوه و شرایط مشمولیت بانوانی که از خدمت نیمهوقت استفاده میکنند 
     13-4-5- شرایط عیدی پایان بانوانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند 
     13-4-6- دستورالعمل شماره (37) سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به خدمت نیمهوقت بانوان 
13-5- کسورات بازنشستگی 
     13-5-1- مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است (دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     13-5-2- حق بیمه کسرشده کارکنان دولت از فوق العاده اضافه کار (آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه) 
     13-5-3- شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده های مصوب هیئت های امنا 
13-6- پاداش پایان خدمت 
     13-6-1- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت 
     13-6-2- حذف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی 
13-7- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
     13-7-1- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396 
     13-7-2- همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397 
     13-7-3- آیین نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق آن ها 
     13-7-4- جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
     13-7-5- متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
     13-7-6- دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح 
     13-7-7- تعیین ضریب افزایش حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی- سال 1400 
13-8- حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت 
13-9- ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری و خویش فرمایی (موضوع ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه) 
13-10- واگذاری امور به صندوق بازنشستگی در رابطه با ازکارافتادگی و فوت کارمندان تابع صندوق 
13-11- وراث قانونی از منظر قانون استخدام کشوری 

فصل 14- مقررات مربوط به فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مواد 114-116) 
14-1- آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
14-2- تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی 
14-3- سامان دهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری 
14-4- وظایف و اختیارات شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استان ها و تفویض برخی اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به آن ها 
14-5- اهم وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت استان ها 
14-6- ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره وری در استان ها 

فصل 15- مقررات مربوط به فصل پانزدهم: مقررات مختلف (مواد 117-128) 
15-1- دستگاه های اجرایی مرتبط با ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری 
15-2- نقل وانتقال و مأموریت کارمندان 
     15-2-1- نقل وانتقال و مأموریت کارمندان (آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (21) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری) 
     15-2-2- انتقال و مأموریت کارکنان دستگاه ها به دفتر مقام معظم رهبری 
     15-2-3- مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به واحدهای استانی 
     15-2-4- تسری امتیاز مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اجازه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه 
     15-2-5- مأموریت کارکنان یا کارشناسان دستگاههای اجرایی به دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مجلس (موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون آییننامه
داخلی مجلس شورای اسلامی) 
     15-2-6- مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی به جمعیت هلال احمر (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) 
     15-2-7- تکلیف دستگاههای ملی نسبت به در اختیار قرار دادن کارکنان و سایر امکانات برای برگزاری انتخابات و پرداخت حق مأموریت 
     15-2-8- آیین نامه مأموریت موضوع ماده (11) قانون استخدام کشوری 
     15-2-9- چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است 
     15-2-10- دستورالعمل نحوه مأموریت تماموقت و پارهوقت آندسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر،شهرک، بخش و روستا درآمدهاند 
     15-2-11- نحوه و مدت مأموریت کلیه کارکنان اعزامی دستگاههای دولتی به خارج از کشور 
     15-2-12- قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت 
15-3- منع مداخله کارکنان دولت در معاملات 
     15-3-1- قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری 
     15-3-2- تشخیص شمول و یا انطباق مصادیق با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
15-4- دورکاری (کار در خانه) 
     15-4-1- آیین نامه دورکاری (کار در خانه) 
     15-4-2- ارزیابی عملکرد و نحوه اعمال مقررات اداری و استخدامی کارمندان دورکار 
     15-4-3- اولویت زنان کارمند، خصوصاً مادرانی که فرزند خردسال یا معلول دارند، برای استفاده از دورکاری 
     15-4-4- دورکاری کارکنان زن شاغل دستگاه های اجرایی که فرزند زیر هشت سال یا فرزند دانشآموز دارند 
     15-4-5- سیاست ها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان 
15-5- انتقال از تهران و کلان شهرها 
     15-5-1- آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها 
     15-5-2- آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور 
     15-5-3- آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران 
     15-5-4- تسهیلات مسکن کارکنان منتقل شده از تهران و کلان شهرها 
     15-5-5- انتقال چهل درصد پستها، انتقال نیروهای قراردادی و ممنوعیت استخدام در تهران 
     15-5-6- مصوبه مورخ 4/2/1389 کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران 
     15-5-7- اتخاذ تصمیماتی در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران 
     15-5-8- متقاضیان انتقال به استان البرز 
     15-5-9- انتقال همسران کارمندان منتقل شده از کلان شهرها 
     15-5-10- سیاستهای اجرایی کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران 
     15-5-11- تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند 
     15-5-12- تکلیف کارکنان قراردادی منتقل شده 
     15-5-13- قرارگرفتن برخی کارمندان منتقل شده از تهران و شهرستانهای استان تهران به کلانشهرها در زمره موارد خاص مستثنا شده در بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه 
     15-5-14- فهرست اهم مصوبات انتقال از تهران 

پیوست ها
1- برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1399- 1397) 
2- دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی 
3- نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی 


شرح کامل کتاب
-

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©