مدیریت  |   اداری استخدامی  |   حقوقی  |   مهندسی  |   سایر
عنوان کتاب: قوانین و مقررات بازنشستگی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، نادر قائدی، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 3700000  ریال   
   
تعداد صفحات: 735
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 3700000  ریال   
   
تعداد صفحات: 565
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1580000  ریال   
   
تعداد صفحات: 438
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری (آخرین اصلاحات و تغییرات و زیرنویس قوانین مرتبط)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1050000  ریال   
   
تعداد صفحات: 297
بیشتر...
عنوان کتاب: مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1470000  ریال   
   
تعداد صفحات: 327
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 6300000  ریال   
   
تعداد صفحات: 965
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1401 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 1370000  ریال   
   
تعداد صفحات: 410
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 2700000  ریال   
   
تعداد صفحات: 417
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
گردآوری و تنظیم: ذبیح اله سلمانی، مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 2100000  ریال   
   
تعداد صفحات: 365
بیشتر...
عنوان کتاب: طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی همراه با قانون نظام هماهنگ و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 4800000  ریال   
   
تعداد صفحات: 844
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری
گردآوری و تنظیم: مریم رونق، یوسف رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 8500000  ریال   
   
تعداد صفحات: 1332
بیشتر...
عنوان کتاب: قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری (تخلفات اداری)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1401
قیمت: 950000  ریال   
   
تعداد صفحات: 259
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1400 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1400
قیمت: 1500000  ریال   
   
تعداد صفحات: 322
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای عملیاتی و اجرایی طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی
تألیف: منصوره کریمی، نسرین حسینی
سال چاپ: 1399
قیمت: 710000  ریال   
   
تعداد صفحات: 177
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1399 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1399
قیمت: 1400000  ریال   
   
تعداد صفحات: 205
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون حمایت از حقوق معلولان و قوانین و مقررات مربوط
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 220000  ریال   
   
تعداد صفحات: 121
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه راهنمای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی
سال چاپ: 1398
قیمت: 790000  ریال   
   
تعداد صفحات: 387
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1398 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1398
قیمت: 380000  ریال   
   
تعداد صفحات: 215
بیشتر...
عنوان کتاب: مجموعه مصوبات شورای عالی اداری
گردآوری و تنظیم: معاونت نوسازی اداری دبیرخانه شورای عالی اداری
سال چاپ: 1397
قیمت: 880000  ریال   
   
تعداد صفحات: 693
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات (1) و (2) و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 560000  ریال   
   
تعداد صفحات: 296
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1397 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1397
قیمت: 120000  ریال   
   
تعداد صفحات: 240
بیشتر...
عنوان کتاب: مدیریت نظام جبران خدمت و سایر مقررات قانون کار
تألیف: یوسف رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 560000  ریال   
   
تعداد صفحات: 532
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ی ششم و احکام دائمی توسعه
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 200000  ریال   
   
تعداد صفحات: 453
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 40000  ریال   
   
تعداد صفحات: 122
بیشتر...
عنوان کتاب: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال 1396 کل کشور
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 90000  ریال   
   
تعداد صفحات: 263
بیشتر...
عنوان کتاب: قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
گردآوری و تنظیم: مریم رونق
سال چاپ: 1396
قیمت: 130000  ریال   
   
تعداد صفحات: 334
بیشتر...
عنوان کتاب: راهنمای اجرایی استانداردسازی خدمات دولتی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1393
قیمت: 380000  ریال   
   
تعداد صفحات: 143
بیشتر...
عنوان کتاب: جاری سازی دورکاری: راهنمای گام به گام اجرای دورکاری در دستگاه‌های اجرایی
تألیف: ابراهیم صادقی، محمد صادقی یزدان آباد
سال چاپ: 1399
قیمت: 350000  ریال   
   
تعداد صفحات: 126
بیشتر...

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©