کتاب ها     اداری/استخدامی      مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیمیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 1580000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1401   نوبت چاپ: اول   شابک: 4-35-7137-622-978
ویراست: سوم   تعداد صفحات: 438   ابعاد: رقعی
 
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل 1- مقدمات
1-1- نکاتی در ارتباط با زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین و مقررات
   1-1-1- موادی از قانون مدنی در ارتباط با انتشار، آثار و اجرای قوانین
   1-1-2- استفساریه شورای نگهبان در مورد مغایرت یا عدم تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون برنامههای پنج‌ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاستهای کلی نظام 
   1-1-3- زمان قابل اجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
   1-1-4- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
   1-1-5- زمان قابل اجرا بودن مصوب هیئت دولت
   1-1-6- مفهوم تفسیر و زمان لازمالاجرا شدن نظریههای تفسیری
1-2- دستگاه‌های اجرایی در قوانین جاری
1-3- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
1-4- نهادهای انقلاب اسلامی

فصل 2- قوانین و مقررات پایه و بالادستی

2-1- اصولی از قانون اساسی
2-2- قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل (49) قانون اساسی در مدت چهار ماه
2-3- قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-4- دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی
2-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
2-6- تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه‌ طرح مبارزه با فساد (فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری)
2-7- بندهای از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
2-8- بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری
2-9- بندهایی از سیاست‌های کلی برنامه ششم
2-10- بند (19) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
2-11- ماده (140) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2-12- ماده (55) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
2-13- موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
2-14- مواد (205)، (206) و (221) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2-15- موادی از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
2-16- بند «ث» ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
2-17- برنامه هفتمِ نقشه راه اصلاح نظام اداری دوره اول: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
2-18- برنامه هشتمِ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم: ارتقای پاسخ‌گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری

فصل 3- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط در ارتباط با سلامت اداری
3-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
3-2- منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام (در اجرای تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1400
3-3- منشور اخلاقی و ادای سوگند کارمندان دولت (آیین‌نامه تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)- مصوب 1388
3-4- انجام سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری برای کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-5- دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
3-6- نحوه به‌کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
3-7- بخش‌نامه در ارتباط با بازرسان مرتبط با اجرای برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری با عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»
3-8- ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل

فصل 4- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد همراه با آیین‌نامه‌های مربوط

4-1- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
4-2- آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
4-3- آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (موضوع بند «ب» تبصره (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
4-4- آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
4-5- آیین‌نامه پیش‌گیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (موضوع ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
4-6- آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
4-7- ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانههای الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذیربط (موضوع مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)
4-8- آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی (موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
4-9- برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (موضوع بند «د» ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) 
4-10- برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل 5- مقررات انتظامی هیئت علمی، نظارت بر عملکرد قضات و رفتار نمایندگان مجلس

5-1- قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
5-2- آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
5-3- قانون نظارت بر رفتار قضات
5-4- آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
5-5- آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزش‌یابی رفتار و عملکرد قضات
5-6- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فصل 6- قوانین و مقررات دستگاه‌های نظارتی در کشور

6-1- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
6-2- آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
6-3- اساسنامه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور
6-4- آیین‌نامه نحوه اداره شورای دستگاههای نظارتی کشور
6-5- دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه
6-6- آیین‌نامه ارتقای کارایی و هماهنگی دستگاه‌ها و واحدهای نظارتی
6-7- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
6-8- موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
6-9- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

فصل 7- قانون و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

7-1- قانون رسیدگی به تخلفات اداری
7-2- آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
7-3- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
7-4- آیین‌نامه هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری

فصل 8- سایر قوانین و مقررات مرتبط با ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

8-1- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
8-2- آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
8-3- بند (4) بخش‌نامه‌ ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری موضوع تشکیل «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم»
8-4- ماده (4) تصویب‌نامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی
8-5- موادی از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
8-6- قانون مبارزه با پول‌شویی
8-7- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی
8-8- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی
8-9- آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
8-10- ‌آیین‌نامه پیش‌گیری و مبارزه ‌با رشوه در دستگاه‌های اجرایی
8-11- موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
8-12- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
8-13- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
8-14- قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی
8-15- ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
8-16- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
8-17- موادی از قانون مالیات‌های مستقیم
8-18- ‌لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد
8-19- آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
8-20- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
8-21- لایحه قانونی راجعبه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

فصل 9- مقررات بین‌المللی مرتبط با مبارزه با فساد

9-1- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
9-2- آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
9-3- قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
9-4- قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
9-5- مجوز امضای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مالی و اداری) توسط وزارت امور خارجه
9-6- آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


شرح کامل کتاب

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©