کتاب ها     اداری/استخدامی      مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
گردآوری و تنظیممریم رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 2900000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1402   نوبت چاپ: دوم   شابک: 978-622-7137-29-3
ویراست: سوم   تعداد صفحات: 327   ابعاد: وزیری
 
بخش‌نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1399، و مصوب 1391، مصوبات مربوط به مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی و ...
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- مقدمات
1-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با این مجموعه
1-2- مواد اشاره‌شده از قانون برنامه ششم توسعه
1-3- تکلیف دستگاههای اجرایی به تخصیص پستهای سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل

فصل 2- بخش‌نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1399

2-1- بخش‌نامه مشاغل عمومی- مصوب 1399
2-2- مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی- مصوب 1399
2-2-1- کارشناس برنامه و بودجه
2-2-2- کارشناس توسعه و مدیریت منابع
2-2-3- کارشناس امور اداری
2-2-4- کاردان امور اداری
2-2-5- کارشناس امور مالی
2-2-6- کاردان امور مالی
2-2-7- حسابدار
2-2-8- حسابرس
2-2-9- کارشناس اسناد و مدارک
2-2-10- رئیس دفتر
2-2-11- مسئول دفتر
2-2-12- متصدی امور دفتری
2-2-13- مسئول ابلاغ و اجرا
2-2-14- بازرس
2-2-15- مترجم
2-2-16- کارشناس گزینش
2-2-17- کارشناس حقوقی
2-2-18- کارشناس روابط عمومی
2-2-19- کاردان روابط عمومی
2-2-20- کارشناس امور بین‌الملل
2-2-21- کارشناس برنامه‌ریزی
2-2-22- مشاور
2-2-23- کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار
2-2-24- کارشناس شبکه
2-2-25- کارشناس فن‌‌آوری اطلاعات
2-2-26- کاردان فن‌آوری اطلاعات
2-2-27- کارشناس فرهنگی و هنری
2-2-28- کارشناس آموزش و به‌سازی منابع انسانی
2-2-29- کارشناس امور پژوهشی
2-2-30- کارشناس آمار
2-2-31- کارشناس ایمنی و مدیریت بحران
2-2-32- کارشناس نقشه‌برداری
2-2-33- کارشناس امور ساختمان و تأسیسات
2-2-34- دستیار ستادی
2-2-35- کتابدار
2-2-36- نگهبان
2-2-37- راننده مقامات
2-2-38- سرایدار
2-2-39- کارشناس راهبری حراست
2-2-40- کارشناس حراست نیروی انسانی
2-2-41- کارشناس حراست فناوری اطلاعات
2-2-42- کارشناس حراست اسناد و مدارک
2-2-43- کارشناس حراست فیزیکی
2-2-44- کاردان حراست
2-2-45- متصدی خدمات عمومی

فصل 3- بخش‌نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1391

3-1- بخش‌نامه مشاغل عمومی- مصوب 1391
3-2- مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی- مصوب 1391
3-2-1- کارشناس امور آموزشی
3-2-2- کاردان امور آموزشی
3-2-3- کارشناس امور پژوهشی
3-2-4- کاردان امور پژوهشی
3-2-5- کارشناس امور فرهنگی
3-2-6- کاردان امور فرهنگی
3-2-7- کتابدار
3-2-8- کارشناس امور هنری
3-2-9- کاردان امور هنری
3-2-10- مربی امور هنری
3-2-11- کارشناس سمعی و بصری
3-2-12- کاردان سمعی و بصری
3-2-13- عکاس و فیلم‌بردار
3-2-14- کارشناس امور اداری
3-2-15- کاردان امور اداری
3-2-16- کارشناس برنامه و بودجه
3-2-17- کاردان برنامه و بودجه
3-2-18- کارشناس بررسی اسناد و مدارک
3-2-19- کاردان بررسی اسناد و مدارک
3-2-20- بازرس
3-2-21- مترجم
3-2-22- مسئول خدمات مالی
3-2-23- کارگزین
3-2-24- مأمور حراست
3-2-25- دستیاری
3-2-25-1- اصلاح ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی
3-2-25-2- ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی
3-2-26- مسئول ابلاغ و اجرا
3-2-27- مسئول دفتر
3-2-28- رئیس دفتر
3-2-29- منشی
3-2-30- مسئول گزینش
3-2-31- متصدی امور دفتری
3-2-32- ماشین‌نویس
3-2-33- حسابدار
3-2-34- حسابرس
3-2-35- کارشناس حقوقی
3-2-36- کاردان حقوقی
3-2-37- کارشناس روابط عمومی
3-2-38- کاردان روابط عمومی
3-2-39- کارشناس روابط بین‌الملل
3-2-40- کاردان روابط بین‌الملل
3-2-41- کارشناس برنامه‌ریزی
3-2-42- مشاور
3-2-43- سرایدار
3-2-44- نگهبان
3-2-45- راننده مقامات
3-2-46- کارشناس تحلیلگر سیستم
3-2-47- برنامه‌نویس سیستم
3-2-48- کارشناس شبکه
3-2-49- کاردان شبکه
3-2-50- کارشناس امور سخت‌افزار رایانه
3-2-51- کاردان امور سخت‌افزار رایانه
3-2-52- اپراتور
3-2-53- مشاغل حراست
3-2-53-1- کارشناس راهبری حراست
3-2-53-2- کارشناس حراست نیروی انسانی
3-2-53-3- کارشناس حراست فناوری اطلاعات
3-2-53-4- کارشناس حراست اسناد و مدراک
3-2-53-5- کارشناس حراست فیزیکی
3-2-53-6- کاردان حراست
3-2-54- کارشناس امور ساختمان و تأسیسات
3-2-55- کارشناس نقشه‌بردار

فصل 4- مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی

4-1- ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از
مله دوره‌های پودمانی
4-2- ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
4-3- ضوابط و نکات قابل توجه در ادامه تحصیل کارمندان دولت و تأکید بر اجرای بخش‌نامههای پیشین
4-4- ابطال قراردادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی
4-5- امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
4-6- ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در حین خدمت
4-7- اعمال مدارک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان
4-8- ابلاغ ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ایجاد محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر
4-9- رفع ابهام در خصوص محدودیت اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان
4-10- آیین‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر
4-11- ارزش استخدامی گواهی‌نامه‌های تکمیلی، تخصصی و ... و گواهی‌نامه نوع دوم از سوی دانشگاه‌ها، مؤسسات و آموزش عالی کشور و شرکت‌های
پژوهشی
4-12- دوره‌های آموزشی بلندمدت هم‌سطح مقاطع تحصیلی رسمی فارغ‌التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
4-13- مقاطع تحصیلی رشته‌های علوم پزشکی
4-14- هم‌ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین‌نامه تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری)
4-15- هم‌ترازی مقامات
     4-15-1- هم‌ترازی مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)
     4-15-2- در ارتباط با امتیاز حق شغل مقامات و هم‌ترازان آن‌ها (موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)
     4-15-3- هم‌ترازی مقامات و مشاوران مقامات با مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)
     4-15-4- تأیید همترازی پستهای با عناوین مدیریت و سرپرستی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
     4-15-5- اعلام همترازی دستیاران ستادی برخی مقامات و همترازان آنها و رؤسای سازمان‌های وابسته و ادارات کل ستادی و عناوین همسطح
     4-15-6- احتساب اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
     4-15-7- همتراز شدن شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، با مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
     4-15-8- تعیین مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی هم‌تراز مقامات موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
4-16- وضعیت مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
4-17- مصادیق مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
4-18- وضعیت استخدامی مدارک تحصیلی معادل
4-19- ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی
4-20- ارزش استخدامى مدارک تحصیلى دوره‌های فراگیر و علمی-کاربردی و ...
4-21- ارزش مدارک تحصیلی و تاریخ اجرای برخی از بخش‌نامه‌های مربوط
4-22- لزوم موافقت شوراى امور ادارى و استخدامى کشور با برگزارى دورههاى آموزشى با ارزش استخدامى
4-23- نحوه ادامه تحصیل کارکنانِ دارای مدارک تحصیلی با ارزش استخدامی
4-24- رفع مشکل دانشآموختگان دورههاى آموزش عالى غیررسمى (معادل)
4-25- ممنوعیت صدور مدرک معادل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
4-26- تعیین ارزش استخدامی و برگزاری دوره‌های آموزشی با ارزش استخدامی
4-27- ارزش استخدامی دوره دوساله مراکز تربیت معلم
4-28- تعیین ارزش استخدامى مدارک و گواهینامه تحصیلى و تخصصى‏
4-29- تعیین ارزش مدارک استخدامی
4-30- مدرک افتخاری لیسانس برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم
4-31- آثار استخدامی مدارک تحصیلی افتخاری
4-32- موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری جهت دانشجویان شهید
4-33- امتیازات استخدامی درجات حفظ قرآن برای حافظان قرآن کریم
4-34- امتیازات استخدامی قاریان و حافظان قرآن کریم
4-35- مرجع تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی
4-36- اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت
4-37- ارزش علمی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم
4-38- تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی  طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان
4-39- مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزه‌های روحانیون اهل تشیع
4-40- مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه‌های علمیه استان خراسان
4-41- تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزه‌ای روحانیون اهل تشیع
4-42- دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات مربوط به تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزهای روحانیون اهل تسنن
4-43- ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور
4-44- اصلاحات طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان
4-45- آیین‌نامه تشکیل شورای ارزش‌یابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزش‌یابی این هنرمندان در رشته‌های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
4-46- آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت

فصل 5- تغییرات در عناوین رشته‌های تحصیلی

5-1- اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 (اطلاعیه مورخ 3/7/1398)
5-2- اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1398 (اطلاعیه مورخ 8/7/1398)
5-3- تغییر عناوین برخی از رشته‌های دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
5-4- تغییر عنوان بعضی از رشته‌های کارشناسی گروه صنعت

پیوست 1- فهرست رشته‌های شغلی رسته‌های مختلف طرح طبقه‌بندی و ارزش‌یابی مشاغل براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

رشته‌های شغلی رسته آموزشی و فرهنگی
رشته‌های شغلی رسته اداری و مالی
رشته‌های شغلی رسته امور اجتماعی
رشته‌های شغلی رسته بهداشتی و درمانی
رشته‌های شغلی رسته خدمات
رشته‌های شغلی رسته کشاورزی و محیطزیست
رشته‌های شغلی رسته فنی و مهندسی
رشته‌های شغلی رسته فناوری اطلاعات

پیوست 2- پرسش و پاسخ در زمینه طبقه‌بندی و ارزش‌یابی مشاغل


شرح کامل کتاب

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©