کتاب ها     اداری/استخدامی      مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
مشاغل عمومی و مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
گردآوری و تنظیممریم رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 980000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1400   نوبت چاپ: اول   شابک: 1-23-7137-622-978
ویراست: دوم   تعداد صفحات: 285   ابعاد: وزیری
 
بخش‌نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1399، و مصوب 1391، مصوبات مربوط به مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی و ...
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با این مجموعه
مواد اشاره شده از قانون برنامه ششم توسعه
تکلیف دستگاه های اجرایی به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل

فصل 1- بخش نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1399
1-1- بخش نامه مشاغل عمومی- مصوب 1399
1-2- مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی- مصوب 1399
   1-2-1- کارشناس برنامه و بودجه
   1-2-2- کارشناس توسعه و مدیریت منابع
   1-2-3- کارشناس امور اداری
   1-2-4- کاردان امور اداری
   1-2-5- کارشناس امور مالی
   1-2-6- کاردان امور مالی
   1-2-7- حسابدار
   1-2-8- حسابرس
   1-2-9- کارشناس اسناد و مدارک
   1-2-10- رئیس دفتر
   1-2-11- مسئول دفتر
   1-2-12- متصدی امور دفتری
   1-2-13- مسئول ابلاغ و اجرا
   1-2-14- بازرس
   1-2-15- مترجم
   1-2-16- کارشناس گزینش
   1-2-17- کارشناس حقوقی
   1-2-18- کارشناس روابط عمومی
   1-2-19- کاردان روابط عمومی
   1-2-20- کارشناس امور بین الملل
   1-2-21- کارشناس برنامه ریزی
   1-2-22- مشاور
   1-2-23- کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار
   1-2-24- کارشناس شبکه
   1-2-25- کارشناس فن آوری اطلاعات
   1-2-26- کاردان فن آوری اطلاعات
   1-2-27- کارشناس فرهنگی و هنری
   1-2-28- کارشناس آموزش و به سازی منابع انسانی
   1-2-29- کارشناس امور پژوهشی
   1-2-30- کارشناس آمار
   1-2-31- کارشناس ایمنی و مدیریت بحران
   1-2-32- کارشناس نقشه برداری
   1-2-33- کارشناس امور ساختمان و تأسیسات
   1-2-34- دستیار ستادی
   1-2-35- کتابدار
   1-2-36- نگهبان
   1-2-37- راننده مقامات
   1-2-38- سرایدار
   1-2-39- کارشناس راهبری حراست
   1-2-40- کارشناس حراست نیروی انسانی 
   1-2-41- کارشناس حراست فناوری اطلاعات
   1-2-42- کارشناس حراست اسناد و مدارک
   1-2-43- کارشناس حراست فیزیکی
   1-2-44- کاردان حراست

فصل 2- بخش نامه و فهرست مشاغل عمومی مصوب 1391
2-1- بخش نامه مشاغل عمومی- مصوب 1391
2-2- مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی- مصوب 1391
   2-2-1- کارشناس امور آموزشی 1232-2-2- کاردان امور آموزشی 
   2-2-3- کارشناس امور پژوهشی 12
   2-2-4- کاردان امور پژوهشی
   2-2-5- کارشناس امور فرهنگی 
   2-2-6- کاردان امور فرهنگی
   2-2-7- کتابدار
   2-2-8- کارشناس امور هنری 
   2-2-9- کاردان امور هنری
   2-2-10- مربی امور هنری
   2-2-11- کارشناس سمعی و بصری 
   2-2-12- کاردان سمعی و بصری
   2-2-13- عکاس و فیلم بردار
   2-2-14- کارشناس امور اداری 
   2-2-15- کاردان امور اداری
   2-2-16- کارشناس برنامه و بودجه
   2-2-17- کاردان برنامه و بودجه
   2-2-18- کارشناس بررسی اسناد و مدارک
   2-2-19- کاردان بررسی اسناد و مدارک
   2-2-20- بازرس
   2-2-21- مترجم 
   2-2-22- مسئول خدمات مالی 
   2-2-23- کارگزین
   2-2-24- مأمور حراست
   2-2-25- دستیاری
      2-2-25-1- اصلاح ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
      2-2-25-2- ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
   2-2-26- مسئول ابلاغ و اجرا
   2-2-27- مسئول دفتر
   2-2-28- رئیس دفتر
   2-2-29- منشی 
   2-2-30- مسئول گزینش
   2-2-31- متصدی امور دفتری
   2-2-32- ماشین نویس
   2-2-33- حسابدار
   2-2-34- حسابرس
   2-2-35- کارشناس حقوقی
   2-2-36- کاردان حقوقی
   2-2-37- کارشناس روابط عمومی
   2-2-38- کاردان روابط عمومی
   2-2-39- کارشناس روابط بین الملل
   2-2-40- کاردان روابط بین الملل
   2-2-41- کارشناس برنامه ریزی
   2-2-42- مشاور
   2-2-43- سرایدار
   2-2-44- نگهبان
   2-2-45- راننده مقامات
   2-2-46- کارشناس تحلیلگر سیستم
   2-2-47- برنامه نویس سیستم 
   2-2-48- کارشناس شبکه
   2-2-49- کاردان شبکه
   2-2-50- کارشناس امور سخت افزار رایانه
   2-2-51- کاردان امور سخت افزار رایانه
   2-2-52- اپراتور
   2-2-53- مشاغل حراست
      2-2-53-1- کارشناس راهبری حراست
      2-2-53-2- کارشناس حراست نیروی انسانی 
      2-2-53-3- کارشناس حراست فناوری اطلاعات
      2-2-53-4- کارشناس حراست اسناد و مدراک
      2-2-53-5- کارشناس حراست فیزیکی
      2-2-53-6- کاردان حراست
   2-2-54- کارشناس امور ساختمان و تأسیسات
   2-2-55- کارشناس نقشه بردار

فصل 3- مدارک تحصیلی رسمی و غیررسمی دارای ارزش استخدامی
3-1- ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از
جمله دوره های پودمانی
3-2- ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی
3-3- ضوابط و نکات قابل توجه در ادامه تحصیل کارمندان دولت و تأکید بر اجرای بخش نامههای پیشین
3-4- ابطال قراردادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی
3-5- امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
3-6- اعمال مدارک تحصیلی بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان
3-7- ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذشده توسط کارمندان در حین خدمت
3-8- آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر
3-9- ارزش استخدامی گواهی نامه های تکمیلی، تخصصی و ... و گواهی نامه نوع دوم از سوی دانشگاه ها، مؤسسات و آموزش عالی کشور و شرکت های
پژوهشی
3-10- دوره های آموزشی بلندمدت هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
3-11- هم ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین نامه تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-12- هم ترازی مقامات (موضوع بند «ﻫ» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)
3-13- وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
3-14- مصادیق مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
3-15- وضعیت استخدامی مدارک تحصیلی معادل
3-16- تغییر عناوین برخی از رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
3-17- تغییر عنوان بعضی از رشته های کارشناسی گروه صنعت
3-18- ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی
3-19- ارزش استخدامى مدارک تحصیلى دوره های فراگیر و علمی-کاربردی و ...
3-20- ارزش مدارک تحصیلی و تاریخ اجرای برخی از بخش نامه های مربوط
3-21- لزوم موافقت شوراى امور ادارى و استخدامى کشور با برگزارى دورههاى آموزشى با ارزش استخدامى
3-22- نحوه ادامه تحصیل کارکنانِ دارای مدارک تحصیلی با ارزش استخدامی
3-23- رفع مشکل دانشآموختگان دورههاى آموزش عالى غیررسمى (معادل)
3-24- تعیین ارزش استخدامی و برگزاری دوره های آموزشی با ارزش استخدامی
3-25- ارزش استخدامی دوره دوساله مراکز تربیت معلم
3-26- تعیین ارزش استخدامى مدارک و گواهینامه تحصیلى و تخصصى‏
3-27- تعیین ارزش مدارک استخدامی
3-28- مدرک افتخاری لیسانس برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم
3-29- آثار استخدامی مدارک تحصیلی افتخاری
3-30- موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری جهت دانشجویان شهید
3-31- امتیازات استخدامی درجات حفظ قرآن برای حافظان قرآن کریم
3-32- امتیازات استخدامی قاریان و حافظان قرآن کریم
3-33- مرجع تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی
3-34- اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت
3-35- ارزش علمی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم
3-36- تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی  طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان
3-37- مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزه های روحانیون اهل تشیع
3-38- مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استان خراسان
3-39- تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تشیع
3-40- دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات مربوط به تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزهای روحانیون اهل تسنن
3-41- ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور
3-42- اصلاحات طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان
3-43- آیین نامه تشکیل شورای ارزش یابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزش یابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
3-44- آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت

پیوست 1- فهرست رشته های شغلی رسته های مختلف طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
رشته های شغلی رسته آموزشی و فرهنگی
رشته های شغلی رسته اداری و مالی
رشته های شغلی رسته امور اجتماعی
رشته های شغلی رسته بهداشتی و درمانی
رشته های شغلی رسته خدمات
رشته های شغلی رسته کشاورزی و محیطزیست
رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی
رشته های شغلی رسته فناوری اطلاعات
پیوست 2- پرسش و پاسخ در زمینه طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل


شرح کامل کتاب
-

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین،
کوچه مینا، پلاک 29، واحد 3

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©