کتاب ها     اداری/استخدامی      مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته
مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته
گردآوری و تنظیممریم رونق، یوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 450000 ریال    %20
   360000 ریال
   
   
 
سال چاپ: 1398   نوبت چاپ: اول   شابک: 2-9-99818-600-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 312   ابعاد: وزیری
 
مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه به همراه مقررات مرتبط همراه با شرح و مشخصات مشاغل
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

فصل 1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی مقررات مربوط (در ارتباط با پست سازمانی، و شرح و مشخصات مشاغل)

1-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری مرتبط با پست سازمانی، و شرح و مشخصات مشاغل

2-1- مقررات مرتبط با نحوه محاسبه تجربه در ضوابط ارتقا و انتصاب کارکنان، و شرح و مشخصات مشاغل
- نحوه احتساب تجربه به موجب ماده (14) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت
- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- تطبیق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با فصل دهم قانون از ابتدای سال 1388
- آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
- مبنا و شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی
- نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل
- دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دستگاه های اجرایی
- تعریف مشاغل تخصصی
- حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان
- تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی
- کمیته سرمایه انسانی و اهم وظایف آن
- دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
- تکلیف دستگاه ها به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل
- دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای (به همراه مدل شایستگی عمومی)
- فرم شناسنامه شغلی مشاغل دستگاه های اجرایی
- فرم های جدید کارگزینی

3-1- پرسش و پاسخ در زمینه طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل

4-1- فهرست رشته های شغلی رسته های مختلف طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل براساس مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

فصل 2- بخش نامه و شرح مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی

1-2- بخش نامه مشاغل عمومی
2-2- شرح مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی

فصل 3- مشاغل اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته

1-3- مشاغل اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
   - کارشناس راهبری امور فرهنگی
   - کارشناس امور چاپ و انتشارات
   - کارشناس امور رسانه و تبلیغات
   - کارشناس امور قرآن و عترت
   - کارشناس راهبری امور هنری

2-3- مشاغل اختصاصی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
   - کارشناس امور خبری
   - کاردان امور خبری
   - خبرنگار
   - کارشناس عکس و فیلم خبری
   - کارشناس اقتصاد رسانه

3-3- مشاغل اختصاصی سازمان حج و زیارت
   - کاردان امور حج و زیارت
   - کارشناس امور حج و زیارت

4-3- مشاغل اختصاصی سازمان اوقاف و امور خیریه
   - کارشناس امور فرهنگی وقف
   - کارشناس امور دینی بقاع متبرکه
   - کارشناس امور مسابقات قرآنی
   - كارشناس امور خیریه
   - كارشناس اوقاف
   - كارشناس اقتصادی موقوفات

5-3- مشاغل اختصاصی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
   - کارشناس توسعه روابط فرهنگی
   - کارشناس مطالعات و برنامه ریزی روابط فرهنگی
   - کارشناس تبلیغات دینی و گفتگوی ادیان
   - کارشناس ترویج زبان و ادبیات فارسی

6-3- مشاغل اختصاصی سازمان تبلیغات اسلامی
   - کارشناس برنامه ریزی تبلیغ معارف اسلامی
   - کارشناس امور تشکل های دینی

7-3- مشاغل اختصاصی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری

فصل 4- برخی مقررات در ارتباط با هم ترازی ها و امتیازات استخدامی مدارک تحصیلی
- ممنوعیت پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی از جمله دوره های پودمانی
- ضوابط و نکات قابل توجه در ادامه تحصیل کارمندان دولت و تأکید بر اجرای بخش نامههای پیشین
- ابطال قراردادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی
- امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر
- امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می دهند
- آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر
- ارزش استخدامی گواهی نامه های تکمیلی، تخصصی و ... و گواهی نامه نوع دوم از سوی دانشگاه ها، مؤسسات و آموزش عالی کشور و شرکت های پژوهشی
- دوره های آموزشی بلندمدت هم سطح مقاطع تحصیلی رسمی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
- ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی
- مصادیق مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر
- وضعیت استخدامی مدارک تحصیلی معادل
- وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان سازمان مدیریت صنعتی
- هم ترازی مقامات و مشاوران مقامات با مقامات
- هم ترازی مقامات (موضوع بند «ه» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری)
- تغییر عناوین برخی از رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
- تغییر عنوان بعضی از رشته های کارشناسی گروه صنعت
- ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی
- ارزش استخدامى مدارک تحصیلى دوره های فراگیر و علمی-کاربردی و ...
- ارزش مدارک تحصیلی و تاریخ اجرای برخی از بخش نامه های مربوط
- لزوم موافقت شوراى امور ادارى و استخدامى کشور با برگزارى دوره هاى آموزشى با ارزش استخدامى
- نحوه ادامه تحصیل کارکنانِ دارای مدارک تحصیلی با ارزش استخدامی
- رفع مشکل دانش آموختگان دوره هاى آموزش عالى غیررسمى (معادل)
- تعیین ارزش استخدامی و برگزاری دوره های آموزشی با ارزش استخدامی
- ارزش استخدامی دوره دوساله مراکز تربیت معلم
- برابری مقاطع تحصیلی در سطوح مختلف (موضوع ماده (6) بخش نامه ابلاغ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در ارتباط با نظام هماهنگ پرداخت)
- تعیین ارزش استخدامى مدارک و گواهینامه تحصیلى و تخصصى‏
- تعیین ارزش مدارک استخدامی
- مدرک افتخاری لیسانس برای دانشجویان شهید مراکز تربیت معلم
- آثار استخدامی مدارک تحصیلی افتخاری
- موافقت اصولی با صدور مدرک تحصیلی افتخاری جهت دانشجویان شهید
- رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در احراز مشاغل
- استخدام اقلیت های دینی
- هم ترازی مدرک تحصیلی حوزوی (آیین نامه تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری)
- امتیازات استخدامی درجات حفظ قرآن برای حافظان قرآن کریم
- ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم
- امتیازات استخدامی قاریان و حافظان قرآن کریم
- مرجع تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی
- اصلاح نحوه تعیین ارزش استخدامی سطوح تحصیلی روحانیون اهل سنت
- ارزش علمی مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم
- تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان
- مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزه های روحانیون اهل تشیع
- مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استان خراسان
- تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تشیع
- دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری امتحانات مربوط به تعیین سطح تحصیلی و ارزش استخدامی تحصیلات حوزهای روحانیون اهل تسنن
- ارزیابی مشاغل هنرمندان کشور
- اصلاحات طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان
- آیین نامه تشکیل شورای ارزش یابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزش یابی این هنرمندان در رشته های کتابت، نگارگری و هنرهای صناعی
- آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت


شرح کامل کتاب
در این مجموعه ابتدا موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط در ارتباط با پست‌های سازمانی، شرح و مشخصات مشاغل عنوان شده است. پس از آن بخش‌نامه و شرح مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی ذکر شده و سپس به مشاغل عمومی و اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته (سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری) همراه با جداول رسته‌ها پرداخته شده است. در انتها نیز مدارک تحصیلی و هم‌ترازی‌ها عنوان شده است.

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©