کتاب ها     مدیریت      برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی
تألیف و ترجمهسعید صیادی، صدیقه نبی‌ئیان
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 890000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1399   نوبت چاپ: اول   شابک: 3-0-95603-622-978
ویراست: اول   تعداد صفحات: 387   ابعاد: وزیری
 
برنامه‌ريزي منابع انسانی از موضوعات بسیار مهمی است که امروزه برای پاسخ‌گویی به خواسته‌ها و نیازهای اساسی کارکنان و سازمان‌ها در اولویت قرار گرفته است. برنامه‌ريزي منابع انسانی موضوعی بحث‌برانگیز با ادبیات گسترده در بین نویسندگان و دست‌اندرکاران این حوزه است. در این کتاب تکنیک‌ها، چهارچوب‌ها و روش‌های برنامه‌ريزي منابع انسانی به روشی ساده و قابل فهم ارائه و توضیح داده شده است. این کتاب اطلاعات مفیدی را برای شناسایی موضوعات ضروری پیرامون برنامه‌ريزي منابع انسانی به خواننده می‌دهد، و از این رو می‌تواند ذهن خواننده را با بهترین رویکردهاي موضوع هموار سازد. این کتاب برای دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی با گرایش مدیریت، به ویژه دانشجویان با گرایش مدیریت منابع انسانی، مفید است. کتاب مذکور هم‌چنین برای افرادی که به دنبال اطلاعات تخصصی در زمینه برنامه‌ريزي منابع انسانی هستند، پیشنهاد می‌شود.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

سخن مترجمان

پیشگفتار مؤلفان

فصل 1- مدیریت منابع انسانی
1-1- اهداف یادگیری
1-2- مقدمه
1-3- تاریخچه برنامه ریزی نیروی انسانی
1-4- روند توسعه
1-5- توسعه منابع انسانی به عنوان رشته جدا از مدیریت پرسنلی
1-6- مدیریت منابع انسانی و توسعه منابع انسانی
1-7- مدیریت منابع انسانی در برابر مدیریت پرسنلی
1-8- مفاهیم توسعه منابع انسانی
1-9- اهداف توسعه منابع انسانی
1-10- نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی
1-11- مدیریت واحد توسعه منابع انسانی
1-12- تمرکز بر نظام توسعه منابع انسانی
1-13- ساختار نظام توسعه منابع انسانی
1-14- نقش های مختلف مدیر توسعه منابع انسانی
1-15- نقش مشاوران در توسعه منابع انسانی
1-16- مدیران صفی و توسعه منابع انسانی
1-17- فرهنگ توسعه منابع انسانی
1-18- جو توسعه منابع انسانی
1-19- ماتریس توسعه منابع انسانی
1-20- خلاصه
1-21- کلمات کلیدی
1-22- پرسش های پایان فصل

فصل 2- سیاست ها و استراتژی های منابع انسانی
2-1- اهداف یادگیری
2-2- مقدمه
2-3- نقش استراتژی منابع انسانی در مدیریت استراتژیک
2-4- سطوح استراتژی
2-5- سیاست چیست؟
2-6- رویه ها و سیاست های منابع انسانی
2-7- برنامه منابع انسانی
2-8- ملاحظات در گسترش سیاست های منابع انسانی
2-9- تدوین استراتژی
2-10- کنترل استراتژیک
2-11- انواع کنترل استراتژیک
2-12- استراتژی های کلان و وظیفه ای
2-13- فاکتورهای استراتژی عملیاتی
2-14- فاکتورهای استراتژی های منابع انسانی
2-15- نمونه ای از استراتژی و برنامه اقدام در مدیریت منابع انسانی
2-16- خلاصه
2-17- کلمات کلیدی
2-18- پرسش های پایان فصل

فصل 3- برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
3-1- اهداف یادگیری
3-2- مقدمه
3-3- تعاریف و مفاهیم
3-4- مزایای برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
3-5- استراتژی ها، روش ها و ابزار مورد نیاز برای برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
3-6- گام های کلیدی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
3-8- تجزیه و تحلیل فاصله
3-9- توسعه استراتژی
3-10- مروری بر مدیریت یکپارچه منابع انسانی
3-11- نظام برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
3-12- رویکرد فرآیندی کسب وکار به برنامه ریزی منابع انسانی
3-13- تکامل مدل فرآیند کسب وکار مدیریت منابع انسانی
3-14- توصیف مدل فرآیند کسب وکار مدیریت منابع انسانی
3-15- دیدگاه های مختلف پیرامون مدیریت منابع انسانی
3-16- خلاصه
3-17- پرسش های پایان فصل

فصل 4- برنامه ریزی منابع انسانی
4-1- اهداف یادگیری
4-2- مقدمه
4-3- تعریف برنامه ریزی منابع انسانی
4-4- فعالیت های مورد نیاز برنامه ریزی منابع انسانی
4-5- مسئولیت های واحد منابع انسانی
4-6- مراحل برنامه ریزی منابع انسانی/ برنامه ریزی نیروی انسانی
4-7- اهداف برنامه ریزی منابع انسانی
4-8- پیش بینی تقاضای نیروی انسانی
4-9- تجزیه و تحلیل عملکرد
4-10- تجزیه و تحلیل بهره وری
4-11- برنامه ریزی منابع انسانی در سطح خرد و کلان
4-12- اقتصاد نیروی کار
4-13- خلاصه
4-14- کلمات کلیدی
4-15- پرسش های پایان فصل
4-16- پیوست های فصل

فصل 5- فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی
5-1- اهداف یادگیری
5-2- مقدمه
5-3- فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی
5-4- مقیاس زمانی پیش بینی ها در برنامه ریزی منابع انسانی
5-5- مشکلات پیش بینی منابع انسانی با استفاده از ابزار کمی
5-6- به کارگیری مدل های کیفی برای داشتن قضاوت های مدیریتی بهتر
5-7- تجزیه و تحلیل عرضه نیروی انسانی
5-8- روش های مختلف تجزیه و تحلیل ترک خدمت کارکنان
5-9- مدل های برنامه ریزی نیروی انسانی
5-10- خلاصه
5-11- کلمات کلیدی
5-12- پرسش های پایان فصل
5-13- مطالعه موردی

فصل 6- بهره وری، تکنولوژی و برنامه ریزی نیروی انسانی
6-1- اهداف یادگیری
6-2- مقدمه
6-3- تاریخچه
6-4- تعریف بهره وری
6-5- بهبود بهره وری
6-6- بهره وری عوامل کل
6-7- سنجش بهره وری- مسئله نسبت
6-8- برنامه ریزی منابع انسانی و جبران خدمات
6-9- سیستم وظیفه گانت
6-10- بهره وری و بیماری شرکت
6-11- ارتقای تکنولوژی و اشتغال در هندوستان
6-12- خلاصه
6-13- کلمات کلیدی
6-14- پرسش های پایان فصل
6-15- بازی بهره وری

فصل 7- تجزیه و تحلیل شغل، شرح شغل و ارزشیابی شغل
7-1- اهداف یادگیری
7-2- مقدمه
7-3- اهداف اطلاعات شغلی
7-4- تجزیه و تحلیل شغل
7-5- پرسش نامه شغلی
7-6- شرح شغل
7-7- مشخصات شغل
7-8- آیا کارکنان باید ازشرح شغل خود آگاه باشند؟
7-9- اهداف شرح شغل
7-10- ارزشیابی مشاغل
7-11- روش های ارزشیابی مشاغل
7-12- محدودیت های ارزشیابی مشاغل
7-13- طراحی شغل
7-14- بررسی مشاغل
7-15- ارزش گذاری مشاغل
7-16- مطالعه کار
7-17- مفهوم و تعریف ارگونومی
7-18- اقتصاد حرکت
7-19- مهندسی انسان
7-20- آنالیز ارزش
7-21- خلاصه
7-22- کلمات کلیدی
7-23- پرسش های پایان فصل
7-24- مطالعه موردی
7-25- پیوست های فصل

فصل 8- برنامه ریزی منابع انسانی، کارمندیابی، انتخاب و انتصاب
8-1- اهداف یادگیری
8-2- مقدمه
8-3- کارمندیابی
8-4- جذب از داخل
8-5- سیاست جذب
8-6- منابع کارمندیابی
8-7- غربالگری اولیه متقاضیان
8-8- بررسی فرم های متقاضیان
8-9- معرفی نامه ها
8-10- آزمون روانشناختی
8-11- تعریف نگرش
8-12- بررسی نگرش
8-13- توسعه منابع انسانی و تغییر نگرش
8-14- انواع مقیاس های سنجش
8-15- مصاحبه
8-16- برنامه آشناسازی کارکنان
8-17- جامعه پذیری کارکنان
8-18- جایابی کارکنان
8-19- اهمیت جایابی و آشناسازی کارکنان
8-20- خلاصه
8-21- کلمات کلیدی
8-22- پرسش های پایان فصل
8-23- مطالعه موردی

فصل 9- برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، جانشین پروری و توسعه
9-1- اهداف یادگیری
9-2- مقدمه
9-3- تعریف مسیر پیشرفت شغلی (کارراهه)
9-4- عناصر مهم مسیر پیشرفت شغلی
9-5- مروری بر توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-6- اهمیت و مزایای توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-7- اهداف توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-8- انواع برنامه های توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-9- ارتباط با سایر عملیات توسعه منابع انسانی
9-10- مراحل یا چرخه های مختلف فرآیند توسعه مسیرپیشرفت شغلی
9-11- مسائل موجود در فرآیند توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-12- لنگرگاه های مسیر پیشرفت شغلی
9-13- توسعه مسیر پیشرفت شغلی و توانمندسازی کارکنان
9-14- برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی و فرآیند توسعه شغل
9-15- ترکیب فرآیند توسعه مسیر پیشرفت شغلی با مسائل خانواده
9-16- توسعه مسیر پیشرفت شغلی مطابق با نیازهای در حال تغییر
9-17- مراحل فرآیند برنامه ریزی توسعه مسیر پیشرفت شغلی
9-18- برنامه ریزی جانشین پروری
9-19- مراحل برنامه ریزی جانشین پروری
9-20- توسعه مدیریت
9-21- اهداف توسعه مدیریت
9-22- فنون توسعه مدیریت
9-23- حسابرسی توسعه مدیریت
9-24- علل شکست برنامه توسعه مدیریت
9-25- توسعه سازمانی
9-26- برنامه ریزی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
9-27- خلاصه
9-28- کلمات کلیدی
9-29- پرسش های پایان فصل

فصل 10- آموزش و ارزشیابی عملکرد
10-1- اهداف یادگیری
10-2- مقدمه
10-3- تعاریف و اهداف
10-4- نیاز به آموزش نیروی انسانی
10-5- طبقه بندی برنامه های آموزشی
10-6- معرفی و آشناسازی کارکنان
10-7- برنامه های آموزشی سرپرستان
10-8- آموزش برای مدیران ارشد و میانی
10-9- مراحل طراحی برنامه آموزش
10-10- استمرار یک برنامه آموزشی
10-11- سیاست های مربوط به آموزش نیروی انسانی
10-12- روش های آموزش کارکنان
10-13- ارزشیابی عملکرد
10-14- روش های سنتی ارزشیابی عملکرد
10-15- روش های مدرن ارزشیابی عملکرد
10-16- گام های ارزشیابی عملکرد
10-17- مشاوره عملکرد
10-18- مراحل مختلف در مشاوره عملکرد
10-19- فرآیند مشاوره عملکرد
10-20- مدیریت عملکرد
10-21- شناسایی سنجه های عملکرد
10-22- برنامه های آموزش و توسعه در هندوستان: بررسی چند مسئله
10-23- خلاصه
10-24- کلمات کلیدی
10-25- پرسش های پایان فصل

فصل 11- مهارت ها و چندمهارتی بودن
11-1- اهداف یادگیری
11-2- مقدمه
11-3- تعاریف و مفاهیم
11-4- چندمهارتی بودن
11-5- شایستگی ها
11-6- سناریو هندوستان
11-7- برنامه ریزی کسب وکار
11-8- برنامه ریزی منابع انسانی
11-9- انعطاف پذیری سازمانی
11-10- رویکرد عملیاتی
11-11- مدل بلوغ قابلیت (CMM)
11-12- بازگشت سرمایه از سرمایه انسانی
11-13- مدیریت نیروی کار مازاد
11-14- خلاصه
11-15- کلمات کلیدی
11-16- پرسش های پایان فصل

فصل 12- برنامه ریزی نیروی انسانی، انتقال، ارتقا و گردش شغلی
12-1- اهداف یادگیری
12-2- مقدمه
12-3- انتقال چیست؟
12-4- اهداف انتقال
12-5- انواع انتقال
12-6- سیاست انتقال
12-7- محدودیت های انتقال
12-8- ترفیع
12-9- انواع ترفیع
12-10- عناصر ترفیع
12-11- اهداف ترفیع
12-12- سیاست ترفیع
12-13- مبنای ترفیع
12-14- گردش شغلی
12-15- خلاصه
12-16- کلمات کلیدی
12-17- پرسش های پایان فصل

فصل 13- سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی
13-1- اهداف یادگیری
13-2- مقدمه
13-3- تعاریف و مفاهیم
13-4- اهداف سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
13-5- مراحل توسعه سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
13-6- اجزا (مدول های) تشکیلدهنده سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
13-7- محتوا و خصوصیات محصولات سیستم اطلاعاتی منابع انسانی
13-8- سیستم اطلاعاتی منابع انسانی مختص برنامه ریزی منابع انسانی
13-9- سایر تکنولوژی های توانمندساز
13-10- خلاصه
13-11- کلمات کلیدی
13-12- پرسش های پایان فصل

فصل 14- هزینه های منابع انسانی
14-1- اهداف یادگیری
14-2- مقدمه
14-3- تدوین چک لیست هزینه های منابع انسانی
14-4- خلاصه
14-5- کلمات کلیدی
14-6- پرسش های پایان فصل

فصل 15- ممیزی و حسابداری منابع انسانی
15-1- اهداف یادگیری
15-2- مقدمه
15-3- روش های مختلف ارزشگذاری منابع انسانی
15-4- ممیزی توسعه منابع انسانی
15-5- پژوهش های منابع انسانی
15-6- توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی ملی
15-7- خلاصه
15-8- کلمات کلیدی
15-9- پرسش های پایان فصل

فصل 16- مسائل و روندهای در حال ظهور در برنامه ریزی منابع انسانی
16-1- اهداف یادگیری
16-2- مقدمه
16-3- شایستگی ها و نقشهای جدید منابع انسانی
16-4- نقش منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک
16-5- کارت امتیاز متوازن چیست؟
16-6- پیاده سازی موفقیت آمیز
16-7- منابع انسانی و فعالیت های شش سیگما
16-8- ارتباط بین روش شش سیگما و استراتژی منابع انسانی
16-9- خلاقیت، نوآوری و منابع انسانی
16-10- منابع انسانی، BPO و HRO
16-11- مدیریت دانش
16-12- خلاصه
16-13- پرسش های پایان فصل

فهرست منابع

 


شرح کامل کتاب

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©