کتاب ها     اداری/استخدامی      مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
گردآوری و تنظیمیوسف رونق
به اشتراک بگذارید:
 
قیمت: 790000 ریال   
   
   
   
 
سال چاپ: 1399   نوبت چاپ: اول   شابک: 8-7-99818-600-978
ویراست: دوم   تعداد صفحات: 430   ابعاد: وزیری
 
در این مجموعه مجموعه‌ای کامل از قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری و اجرایی کشور جمع‌آوری و تدوین گردیده است. در این ویرایش جدید علاوه بر اضافه کردن قوانین و مقررات جدید مصوب، و اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات به قوانین موجود، دسته‌بندی قوانین و مقررات و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در فصول کتاب نیز به‌روزرسانی گردیده است.
مشاهده فهرست مطالب

کتاب های مرتبط با موضوع این کتاب:


فهرست مطالب

مقدمات
1- موادی از قانون مدنی در مورد شرایط ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات
2- دستگاه های اجرایی در قوانین جاری
3- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
4- نهادهای انقلاب اسلامی

فصل 1- قوانین و مقررات پایه و بالادستی
1-1- اصولی از قانون اساسی
1-2- قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل (49) قانون اساسی در مدت چهار ماه
1-3- قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1-4- دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی
1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی درمورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
1-6- تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و تهیه طرح مبارزه با فساد (فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری)
1-7- بندهای از سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
1-8- بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری
1-9- بندهایی از سیاست های کلی برنامه ششم
1-10- بند (19) از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
1-11- ماده (140) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1-12- ماده (55) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
1-13- موادی از آیین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
1-14- مواد (205)، (206) و (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
1-15- موادی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه
1-16- بند «ث» ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
1-17- برنامه هفتمِ نقشه راه اصلاح نظام اداری دوره اول: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
1-18- برنامه هشتمِ برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم: ارتقای پاسخ گویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری

فصل 2- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط در ارتباط با سلامت اداری
2-1- موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری
2-2- منشور اخلاقی و ادای سوگند کارمندان دولت (آیین نامه تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-3- انجام سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری برای کارکنان جدیدالاستخدام دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری)
2-4- دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
2-5- نحوه به کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری
2-6- ممنوعیت سوءاستفاده کارمندان از مشاغل

فصل 3- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد همراه با آیین نامه های مربوط
3-1- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
3-2- آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
3-3- آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور (موضوع بند «ب» تبصره (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
3-4- آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
3-5- آیین نامه پیش گیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (موضوع ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
3-6- آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
3-7- ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانههای الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذیربط (موضوع مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد)
3-8- آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی (موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
3-9- برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی (موضوع بند «د» ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
3-10- برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل 4- مقررات انتظامی هیئت علمی، نظارت بر عملکرد قضات و رفتار نمایندگان مجلس
4-1- قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
4-2- آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
4-3- قانون نظارت بر رفتار قضات
4-4- آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
4-5- آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزش یابی رفتار و عملکرد قضات
4-6- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

فصل 5- قوانین و مقررات دستگاه های نظارتی در کشور
5-1- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
5-2- آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
5-3- اساسنامه تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور
5-4- آیین نامه نحوه اداره شورای دستگاههای نظارتی کشور
5-5- دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه
5-6- آیین نامه ارتقای کارایی و هماهنگی دستگاه ها و واحدهای نظارتی
5-7- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
5-8- موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
5-9- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

فصل 6- قانون و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
6-1- قانون رسیدگی به تخلفات اداری
6-2- آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
6-3- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
6-4- آیین نامه هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری

فصل 7- سایر قوانین و مقررات مرتبط با ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد
7-1- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
7-2- آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
7-3- بند (4) بخش نامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری موضوع تشکیل «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم»
7-4- ماده (4) تصویب نامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی و استانی
7-5- موادی از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
7-6- قانون مبارزه با پول شویی
7-7- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
7-8- آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی
7-9- آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور
7-10- آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
7-11- موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
7-12- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
7-13- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
7-14- قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی
7-15- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
7-16- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
7-17- موادی از قانون مالیات های مستقیم
7-18- لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد
7-19- آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
7-20- قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
7-21- لایحه قانونی راجعبه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

فصل 8- مقررات بین المللی مرتبط با مبارزه با فساد
8-1- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
8-2- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
8-3- قانون اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
8-4- قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
8-5- مجوز امضای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مالی و اداری) توسط وزارت امور خارجه
8-6- آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


شرح کامل کتاب

ارتباط با ما
تلفکس: 22397361(021)
همراه: 09120139374
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی
خیابان لبافی نژاد، خیابان جمالزاده جنوبی، پلاک 37، طبقه سوم، واحد 9

مشاهده محل انتشارات بر روی نقشه ی گوگل
 
درباره انتشارات
همراه ما باشید در:
 
راهنما
سفارش و خرید
پرسش های متداول
قوانین و مقررات سایت و نحوه ثبت شکایات
عضویت در خبرنامه انتشارات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انتشارات فرمنش است.  | Copyright 2000-2020 farmanesh.org©